Harmonogram 2017

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Akce je pořádaná za finanční podpory odboru všestrannosti České obce sokolské.
Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

 • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
 • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.


Obsah

Středa 21. 6. 2017 17:00–20:15 (3 vyuč. jednotky)

 1. Úvodní schůzka (17:00 – 17:30)
  • Úvod, seznámení s požadavky
 2. Stavba cvičební jednotky, organizace cvičenců (18:00–18:45): Martin
 3. Fyziologie tělesných cvičení a diagnostika (1. část)(18:55–19:40): Martin, konzultant Martina V.
 4. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (1. část)(19:40–20:25): Radka, konzultant Martin


Úterý 27. 6. 2017 16:00–20:30 (5 vyuč. jednotek)

 1. Příklady cvičebních jednotek — Hodina s atletikou (16:00–16:45): Martin, konzultant Jarek
 2. Příklady cvičebních jednotek — Hodina cvičení na nářadí (17:00–17:45): Martin, konzultant Jarek
 3. Pedagogika a psychologie (1. část)(17:55–18:40): Martin, konzultant Zuzana
 4. Základy odborné terminologie (1. část)(18:45–19:30): Martin, konzultant Radka
  • Základní polohy a pohyby končetin z těchto poloh
 5. Program a organizace ČOS (19:30–20:15): Martin, konzultant Jarek


Samostudium a domácí příprava (1. část)(4 vyuč. jednotky)

 1. Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví (1 vyučovací jednotka)
 2. O Sokole
 3. Anatomie (2 vyučovací jednotky)


Středa 12. 7. 2017 15:20–18:35 (4 vyuč. jednotky)

Prezence a převlečení (15:20–15:30)
 1. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (2. část) (15:30–17:00): Martin, konzultant Martina V.
  • Opakování a procvičení z předchozí části.
  • Ukázka rozcvičení podle jednotlivých svalových skupin.
  • Zpevňování a posilování
  • Koordinační a balanční cvičení
  • Cviky pro podporu správného držení těla
  • Zdravý životní styl
 2. Gymnastické činnosti — akrobacie (1. část)(17:05–18:35): Radka, konzultace Martin
  • Další gymnastické prvky, procvičování, nácvik dopomoci a záchrany.

Středa 12. 7. 2017 18:45–20:30 — Aquapark Uherské Hradiště, plavecký bazén (2 vyuč. jednotky)

18:45 — 19:00 převlečení
 1. Plavání (19:00–19:45): Hanka
 2. Příklady cvičebních hodin — hodina plavání (19:45–20:30): Hanka


Čtvrtek 13. 7. 2017 15:20–20:15 (6 vyuč. jednotek)

Prezence a převlečení (15:20–15:30)
 1. Gymnastické činnosti — akrobacie (2. část)(15:30–17:00): Martin, Radka
  • Průpravná cvičení a základní prvky akrobacie — nácvik, dopomoc, záchrana
 2. Základy odborné terminologie (2. část) (17:05–17:50): Radka, konzultant Martin
 3. Pohybové hry (1. část)(17:55–18:40): Jarek
 4. Fyziologie tělesných cvičení a diagnostika (2. část)(18:40–19:25): Martin, konzultant Martina V.
 5. Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví (19:40–20:25): Martin, konzultant Jarek


Pátek 14. 7. 2017 15:20–20:20 (6 vyuč. jednotek)

Prezence a převlečení (15:20–15:30)
 1. Program a organizace ČOS (15:30–16:15): Martin, konzultant Jarek
 2. Předlékařská první pomoc (16:20–17:05): Jarek, konzultant Martin
 3. Praktický nácvik: Předlékařská první pomoc (17:05–17:50): Jarek, konzultant Martin
 4. Cvičení s hudbou (18:00–19:30): Zuzana
 5. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — Hodina s hudbou (19:35–20:20): Zuzana


Sobota 15. 7. 2017 08:20–Oprava: 14:05 (7 vyuč. jednotek)

Prezence a převlečení (8:20–8:30)
 1. Atletika (1. část)(8:30–9:15): Jarek, konzultace Martin
 2. Atletika (2. část)(9:15–10:00): Jarek, konzultace Martin
 3. Sportovní hry — basketbal (10:10–11:40): Radka, konzultant Michal J.
 4. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (1. část) (11:45–13:15): Radka, Jarek
 5. Pobyt v přírodě, ZZZ (13:20–14:05): Jarek, konzultant Martin


Pondělí 17. 7. 2017 15:20–20:20 (6 vyuč. jednotek)

Prezence a převlečení (15:20–15:30)
 1. Sportovní hry — Ringo (15:30–16:15): Martin
 2. Sportovní hry — Ultimate frisbee (16:15–17:00): Martin
 3. Stavba cvičební jednotky, organizace cvičenců — v posilovně (17:05–17:50): Jarek, konzultant Martin
 4. Pohybové hry (2. část)(18:00–18:45): Martin
 5. Pedagogika a psychologie (2. část)(18:45–19:30): Martin, konzultant Zuzana
 6. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (3. část)(19:35–20:20): Sylva, konzultant Martin
  • Hodina zdravotní Tv.


Úterý 18. 7. 2017 15:20–20:25 (6 vyuč. jednotek)

Prezence a převlečení (15:20–15:30)
 1. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — příprava a konzultace závěrečné práce (15:30–16:15): Martin
 2. Atletika (2. část)(16:20–17:05): Radka, konzultant Martin
 3. Gymnastické činnosti — cvičení s náčiním — pro ženy, muže a žactvo (17:05–18:35): Radka, Martin
 4. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (2. část) (18:40–20:10): Radka, Martin


Zařadit!

Test — názvosloví a historie Sokola (20:15–20:30)
Test — Anatomie (20:15–20:30)
Test — Pedagogika, psychologie, stavba hodiny (20:15–20:30)


Zakončení školení

Odevzdání seminární práce

Odevzdání seminární práce: min. 14 dní před zkouškami.

Úterý 29. 8. 2017, 16:00–18:30 (1. termín zkoušek)

Prezence (16:00–16:05)

Viz Požadavky absolvování školení.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje