Odborná terminologie a názvosloví tělesných cvičení

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Pro studium doporučujeme monografii:

PAŘÍZKOVÁ, Věra. Názvosloví cvičení prostných: učební text pro cvičitele III. třídy. Praha: Česká obec sokolská, 2008, 47 s. ISBN 80-864-0212-6.

Obsah

Proč názvosloví?


Označení částí těla


Tvorba názvosloví


Polohy celého těla

Postoje


Kleky

Sedy

Lehy

Podpory

Vzpor ležmo
Klik vzadu


Pohyby celého těla


Pohyby a polohy částí tělaDávejte si pozor!

Pohyby částí těla

Polohy a pohyby pokrčených končetin

Stoj zánožný × stoj - zanožit

Podpor × vzpor × klik

Svis stojmo (na kruzích) - shyb 

Poskok × odraz nohou/rukou

Vzpor ležmo - poskok
Vzpor ležmo - odrazem nohou vzpor dřepmo

Oblouk × kruh

Vzpažit — oblouky zevnitř upažit
Předpažit — kruh vzhůru levouGrafický záznam pohybu

Viz Grafický záznam pohybu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje