Anatomie lidského těla

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Soustava opěrná

Cvičitel III. třídy by měl umět pojmenovat kosti trupu a končetin. Měl by vyjmenovat typy spojení kostí.

Viz: Soustava opěrná.


Soustava svalová

Cvičitel III. třídy by měl umět pojmenovat velké svalové skupiny, zařadit je podle funkce a uvést cviky na protahování a posilování. Měl by popsat činnost svalu z hlediska zásobování energií.

Viz Soustava svalová.


Oběhová soustava

cévy
srdce
velký a malý krevní oběh
tep
nemoci
krev


Dýchací soustava

zevní a vnitřní dýchání
hosohrtan
hrtan
průdušnice
průdušky
v plicích
poplicnice, pohrudnice, mezi nimi tekutina
vdechové svaly
vitální kapacita plic
minutová ventilace

obranné reflexy


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje