Historie Sokola

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

1848–1882 Zrod úřadům navzdory

Charakteristika období

Historický kontext

Stát
Předchozí události
Byli Češi v monarchii svobodní?
Slovanská vzájemnost
Chtěli Sokolové osamostatnění Čech/Československa?

Revoluční rok 1848

Založení Sokola 16. února 1862

Tělocvičná jednota pražská
Datum ustavující valné hromady Tělocvičné jednoty pražské — 16. února 1862 — bývá považováno za datum založení Sokola.

Program Sokola

Cíle

První slet 1882

Další významná data

Osobnosti


1882–1914 První období rozmachu

Charakteristika


1. světová válka — zákaz činnosti a odboj

Snaha o nezávislost

„Maffie“

První zákaz činnosti Sokola

Legie

Bitva u Zborova (2. července 1917)

Osobnosti

Další zdroje


První republika

Charakteristika období

28. 10. 1918 Vznik samostatného státu

Další události

Osobnosti


2. světová válka — opět v ilegalitě


1945–1948 Nový růst, ale...

Další zdroje


Po únoru 1948 — nová totalita

Rok 1968


17. 11. 1989 začátek sametové revoluce

Charakteristika období a problémy-výzvy

Spory mezi konzervativnější částí sokolstva, kladoucí důraz na historický odkaz a filozofické myšlenky Sokola a mezi těmi, kdo kladou důraz především na tělocvičnou a sportovní stránku činnosti Sokola, se ale táhnou již od samých počátků existence Sokola.

Konstruktivní diskuse a střetávání protichůdných myšlenek jsou živnou půdou demokracie, nepropadejme tedy trudnomyslnosti!

Valné sjezdy


Slety


T. J. Sokol Uherské Hradiště


Související stránky


Zdroje


Pusťte si video na Internetu!

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje