Školení III. třídy všestrannosti

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

  • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
  • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.

Obsah

Souhrn


Gymnastické činnosti — 6 hodin

Atletika — 4 hodiny


Hry — 2+2 hodiny

Obecné principy nácviku viz Nácvik sportovních her.

U každé hry probíráme:


Další činnosti

Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — 5 hodin

Volitelné předměty (podle místních podmínek) — 4 hodiny


Zakončení školení


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje