Cvičení na nářadí

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání

Hlavním cílem gymnastických cvičení v oddílech všestrannosti v Sokole by neměl být výkon samotný, ale:

  • pohybová aktivita pro všechny
  • pěstování kladného vztahu k pohybu (!)
  • rozvoj obratnosti a všestranná pohybová průprava
  • výchova ke zdravému cvičení a životnímu stylu
Ale nevylučuje to vznik specializovaných oddílů pro talentované či perspektivní cvičence.
(→ více)

Obsah

Obsah:


Tato stránka cituje osnovy školení, vydané Ústřední školou České obce sokolské (ČOS) a schválené Náčelnictvem odboru všestrannosti ČOS!

Hrazda po čelo

Minimální obsah
Rozšiřující obsah

Bradla o stejné výši žerdi

Minimální obsah
Rozšiřující obsah

Kruhy

Průpravná cvičení
Nízké kruhy
Doskočné kruhy
Doskočné — rozšiřující obsah
Kruhy v hupu
Rozšiřující obsah

Kladina

Minimální obsah
Rozšiřující obsah

Přeskokové nářadí a přeskok

Trampolínka malá

Minimální obsah

štika)

Rozšiřující obsah – malá trampolína
Rozšiřující obsah - velká trampolína

Koza, bedna (dle místních podmínek)

Minimální obsah
Rozšiřující obsah

Šplh na tyči i na laně

Další využití nářadí

Využití nářadí v překážkových drahách

Využití nářadí v motoricko-funkční přípravě

Další druhy nářadí

Žebřiny

Lavičky

Trampolína

Bradla o nestejné výši žerdi — ženy

Stránky s materiály

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje