Pravidla atletiky

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Tento materiál je pouze stručným výtahem nejdůležitějších pravidel, určeným pro soutěž sokolské všestrannosti.

Pro bližší studium doporučujeme monografii:

MARUŠOVÁ, Vanda. ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ. Atletika. Praha: Česká obec sokolská, 2008. Školení cvičitelů 3. třídy.

Obsah

Čím se řídíme při soutěži všestrannosti?

  1. Pravidly daného přeboru, vydanými v propozicích přeboru
  2. Pravidly pro soutěž sokolské všestrannosti
  3. V ostatních případech Pravidly atletiky vydanými Českým atletickým svazem (ČAS)

Společná ustanovení

Úbor
Počet pokusů
Napomáhání

Sprinty, běhy

Sprint × běh
Pokyny startéra
„Svlékat!“ — „Na místa!“ — „Připravte se!“ — „POZOR!“ — zvukový signál/výstřel
„Svlékat!“ — „Na místa!“ — „Připravte se!“ — zvukový signál/výstřel
Start
Průběh závodu

Skok daleký

Nezdařený pokus

Hody a vrhy

Úhel pro výseč
Tedy například na kružnici o poloměru 30 m se středem ve středu odhodového oblouku vytyčíme dva body ve vzdálenosti 15 m.

Atletika-vysec-ostep.png

Úpravy pro soutěž všestrannosti předškoláků
  • Předškoláci háží tenisovým míčkem.
  • Výseč pro soutěž všestrannosti předškolních dětí má úhel 45°.
  • Výseč vyrobíme tak, že na kruhu o poloměru r vytyčíme body o vzdálenosti 3/4 r. (To odpovídá úhlu 44°.)
  • Tedy například na kružnici o poloměru 20 m vytyčíme body ve vzdálenosti 15 m.
Nezdařený pokus nastává

Související stránky

Další zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje