Atletika - měření výkonu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Soutěž sokolské všestrannosti se řídí pravidly zveřejněnými v rozpisu soutěže všestrannosti pro daný cvičební rok.

Zde je pouze stručný výtah klíčových pravidel. Více viz: Sokol.eu → Soutěže a přebory ČOS

Obsah

Sprint, běh

Skok daleký

Hod, vrh

Vyhodnocení soutěže všestrannosti


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje