Harmonogram 2016

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

 • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
 • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.

Obsah

Středa 1. 6. 2016 17:30–19:45

Prezence (17:30 – 17:45)
Úvod, seznámení s požadavky (17:45 – 18:00)
 1. Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví (18:00–18:45): Martin, konzultant Jarek
 2. Předlékařská první pomoc (18:50–19:35): Jarek, konzultant Martin

Samostudium a domácí příprava (1. část)

 1. Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví (1 vyučovací jednotka): Martin, konzultant Jarek
 2. Atletika


Úterý 14. 6. 2016 15:30–21:00 (5 vyuč. jednotek)

 1. Atletika (15:30–17:00): Martin, konzultace Jarek
 2. Atletika (17:00–18:30): Martin, konzultace Jarek
 3. Základy odborné terminologie (1. část) (18:35–19:20): Martin, konzultant Radka
 4. Praktický nácvik: Předlékařská první pomoc (19:25–20:10): Jarek, konzultant Martin

Samostudium (2. část)

 1. Historie Sokola (1 vyučovací jednotka)
 2. Program a organizace ČOS (projděte si)


Neděle 26. 6. 2016 8:20–13:30

 1. Program a organizace ČOS (08:30–10:00): Martin, konzultant Jarek
 2. Pohybové hry (10:10–10:55): Radka
 3. Základy odborné terminologie (2. část) (11:05–11:50): Radka, konzultant Martin
 4. Gymnastické činnosti — akrobacie (12:00–13:30): Radka, Martin


Samostudium 3. část

 1. Pedagogika a psychologie (1 vyučovací jednotka)

Čtvrtek 7. 7. 2016 15:15–20:30

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Pohybové hry (2. část)(15:30–16:15): Radka
 2. Gymnastické činnosti — akrobacie (2. část)(16:20–17:50): Radka, Martin
 3. Stavba cvičební jednotky, organizace cvičenců
 4. Fyziologie tělesných cvičení a diagnostika (1. část)(19:30–20:15): Martin, konzultant Martina Z.
Test — názvosloví a historie Sokola (20:15–20:30)

Samostudium 4. část

 1. Anatomie (2 vyučovací jednotky)


Čtvrtek 21. 7. 2016 15:30–20:30

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Sportovní hry — Ultimate frisbee (15:30–16:15): Martin
 2. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (1. část)(16:20–17:50): Martin, konzultant Radka
 3. Pobyt v přírodě, ZZZ (17:55–18:40): Jarek, konzultant Martin
 4. Příklady cvičebních jednotek — Hodina v přírodě, výlet (18:40–19:25): Jarek, konzultant Martin
 5. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — Příprava a konzultace závěrečné práce (19:30–20:15): Martin
Test — Anatomie (20:15–20:30)

Pátek 22. 7. 2016 15:15–20:30

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (1. část) (15:30–17:00): Radka, Martin, Jarek
 2. Gymnastické činnosti — cvičení s náčiním — pro ženy, muže a žactvo (17:05–18:35): Radka, Martin
 3. Příklady cvičebních jednotek — Hodina gymnastiky (18:40–19:25): Jarek, konzultant Martin
 4. Fyziologie tělesných cvičení a diagnostika: Diagnostika (19:30–20:15): Martin, konzultant Martina Z.

Středa 27. 7. 2016 15:15–20:20

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Sportovní hry — Ringo (15:30–16:15): Martin
 2. Pedagogika a psychologie (16:20–17:50): Martin
 3. Cvičení s hudbou (18:00–19:30): Zuzana
 4. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — Hodina s hudbou (19:35–20:20): Zuzana

Pátek 29. 7. 2016 15:15–20:30

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (2. část) (15:30–17:00): Jarek, Radka, Martin
 2. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (2. část)(17:10–18:40): Radka
 3. Sportovní hry — volejbal (18:45–20:15): Hanka, konzultant Martin
Test — Pedagogika, psychologie, stavba hodiny (20:15–20:30)

Náhradní termín pro účastníky, kteří chyběli — úterý 9. 8. 2016 15:15–20:40

Prezence a převlečení (15:15–15:30)
 1. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (15:30–17:00): Martin
 2. Gymnastické činnosti — akrobacie (17:10–18:40): Martin
 3. Základy odborné terminologie (18:50–19:35): Martin
 4. Předlékařská první pomoc (19:40–20:25): Martin
Průběžné testy, které jste dosud nepsali (Historie a odborná terminologie; Anatomie; Pedagogika a psychologie)(20:25–20:40)

Středa 17. 8. 2016 17:45–19:00 — Aquapark Uherské Hradiště, plavecký bazén

17:45 — 18:00 převlečení
 1. Plavání (samostudium)
 2. Příklady cvičebních hodin — hodina plavání (18:00–19:00): Hanka

Zakončení školení

Odevzdání seminární práce

Odevzdání seminární práce: min. 14 dní před zkouškami.

Středa 17. 8. 2016, 09:00–13:30 (1. termín zkoušek)

Prezence (09:00–09:10)

Viz Požadavky absolvování školení.

Neděle 21. 8. 2016, 09:00–13:30 (2. termín zkoušek)

Prezence (09:00–09:10)

Viz Požadavky absolvování školení.

Středa 31. 8. 2016, 16:00–20:00 (3. termín zkoušek)

Prezence (15:50–16:00)

Viz Požadavky absolvování školení.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje