Volejbal

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Absolvent by měl umět:

  • především prakticky předvést a popsat správné provedení odbití vrchem a spodem, podání spodem + průpravné cviky
  • opravit chyby v provedení výše uvedených prvků
  • znát základní pravidla střídání a hry
  • popsat úlohu hráče v poli na jednotlivých pozicích (herní systém).

Podrobnější vysvětlení pravidel či další herní činnosti najde zájemce v odkazovaných materiálech.

Obsah

Průpravná cvičení

Herní činnosti jednotlivce a jejich provedení

Odbití vrchem

Odbití spodem

Podání spodem

Podání vrchem

Útok

Blok

Nácvik herních činností

Nácvik odbití vrchem (prsty)

Nahrávka s odbitím vrchem

Nácvik odbití spodem

Vazba odbij — pohybuj se!

Modifikace pro začátečníky

Běžné modifikace

„Oranžový“ volejbal

„Červený“ volejbal

Základní herní systémy

Pravidla

Vítězství
Průběh hry
Síť
Libero

Aktualizace pravidel

1992
1994
1998
2000
2012

Více viz: Volejbal-metodika.cz → Vývoj pravidel

Zdroje

Asi již nefunkční:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje