Harmonogram 2018

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Školení letos vzhledem k malému počtu přihlášených nebudeme realizovat!

Zájemci, obraťte se na Martina Šimůnka pro další informace!

Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

 • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
 • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.


Pondělí 25. 6. 2018 15:00–18:00 (3 vyuč. jednotky)

 1. Úvodní schůzka (15:00 – 15:30)
  • Úvod, seznámení s požadavky
 2. Základy odborné terminologie (1. část)(15:35–16:20): Martin
  • Základní polohy a pohyby končetin z těchto poloh
 3. Stavba cvičební jednotky, organizace cvičenců (16:25–17:10): Jarek
 4. Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení (1. část)(17:15–18:00): Martin


Samostudium a domácí příprava (1. část)(4 vyuč. jednotky)

 1. Právní problematika a Bezpečnost a ochrana zdraví (1 vyučovací jednotka)
 2. O Sokole
 3. Anatomie (2 vyučovací jednotky)

Školení letos vzhledem k malému počtu přihlášených nebudeme realizovat!

Zájemci, obraťte se na Martina Šimůnka pro další informace!
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje