III třída SV 2014 Harmonogram

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Akce je pořádaná za finanční podpory odboru všestrannosti České obce sokolské.


Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

 • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
 • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.

Úterý 28. 7. 2014 (9 hodin)

Gymnastika
 1. Cvičení na nářadí — metodika a dopomoc (2 h.)
 2. Akrobacie — metodika a dopomoc (1 h.)
Atletika a další
 1. Pravidla atletiky a měření výkonu (1 h.)
 2. Atletika — základy techniky (1/2 h.)
 3. Atletika — organizace závodu (1/2 h.)
 4. Drobné pohybové hry (1 h.)
 5. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — pravidla a příprava
  • Výlet (1 h.)
  • Cvičební jednotka zaměřená na atletiku (1 h.)
  • Cvičební jednotka zaměřená na gymnastiku (1 h.)

Úkoly pro shrnutí:

 1. Projděte si materiály ze stránek: [1]
  • Nebojte se gymnastiky
  • Prevence zranění v míčových hrách - využití moderního náčiní
 2. Projděte se materiály k atletice (viz výše).
 3. Připravte si harmonogram (fiktivního) výletu do okolí s cvičenci svého oddělení
  • časový plán,
  • letáček/pozvánku (s informacemi pro rodiče — co děti mají mít s sebou, kdy je začátek a konec,...)
  • náplň: hry + něco poznávacího.
 4. Připomeňte si strukturu cvičební jednotky a rozmyslete si, jak se projeví v hodině zaměřené na gymnastiku a na atletiku.

Úterý 5. 8. 2014 (5+5 hodin)

Prezence (8:00–8:15)
 1. Gymnastická hodina — praktické provedení (koncepty)(8:15–11:15)(4): Martin, Radka
 2. Cvičení s náčiním — pro ženy, muži a žactvo (11:25–12:10)(1): Radka, Martin
--- oběd ---
 1. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — hodina s hudbou (13:00–13:45)(1): Zuzana
 2. Cvičení s hudbou — praktická část: základy aerobiku + ukázka (13:50–15:20)(2): Zuzana
 3. Volejbal (15:25–16:55)(2): Martin

Středa 6. 8. 2014 (5+6 hodin)

Prezence (8:00–8:15)
 1. Atletická hodina a závod — praktické provedení (koncept)(8:15–10:30)(3): Jarek
 2. Zálesácký závod zdatnosti (10:40–12:10)(2): Martin
--- oběd ---
 1. Nízké lanové překážky (13:00–14:30)(2): Jarek
 2. Drobné pohybové hry (14:35–15:20)(1): Martin
  • Konzultace a dílčí realizace připravených her.
  • Hry pro nácvik disciplín Zálesáckého závodu zdatnosti.
 3. Cvičení s náčiním — R+D, předškoláci (15:25–16:10)(1): Marie
 4. Ultimate frisbee (16:15–17:45)(2): Martin
 5. Praktická zkouška (17:45–18:15): Martin


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje