GUI v Javě

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Následující poznámky jsou jen velmi stručnou osnovou. Možností při vytváření grafického rozhraní je mnohem více. Pokud chcete více než jen minimalistický návod, doporučuji: tutoriál ze stránek Oracle.comObsah

Vytvoření okna — třída JFrame

Vlastnosti okna
Velikost okna
Zobrazení okna
Metoda initComponents()
Příklad 1)
 • Vytvořte aplikaci s oknem, které půjde přesunovat, minimalizovat a při jehož zavření se aplikace ukončí.
 • V titulním pruhu bude zobrazen text „Hello world!“.

Řešení viz dále

Základní komponenty

Do okna vkládáme součásti (komponenty). Komponenty jsou potomky třídy JComponent.

Nejběžnější komponenty jsou:

Je-li komponent v okně mnoho, můžeme je uspořádat. K tomu slouží:

Třída JButton

ImageIcon obr;
obr = new ImageIcon("res/krizek.png");
JButton tlacitko = ...
...
tlacitko.setIcon(obr);

Třída JLabel

Třída JTextField

Další nastavení

Pokud potřebujete z textového pole načíst číslo, můžete použít následující metodu:

  /**
  * Získá číslo z textového pole
  *
  * @param textovePole Textové pole, jehož hodnota se má převést na číslo
  * @return Vrátí hodnotu čísla, zapsaného v textovém poli.
  *   Pokud text v poli nelze převést na číslo (pole je prázdné apod.),
  *   vrátí 0
  *   a navíc do textového pole zapíše výzvu k vložení čísla.   */
  private int ziskejCislo(JTextField textovePole) {
    int vysledek;
    try {
      vysledek = Integer.parseInt(textovePole.getText());
    } catch (NumberFormatException e) {
      textovePole.setText("Nastavte platné číslo!");
      vysledek = 0;
    }
    return vysledek;
  }

Vkládání komponent do okna

Třída JFrame

PříkladZpracování událostí, posluchač

Postup zpracování události tlačítka

 1. uživatel klikne na tlačítko
 2. objekt reprezentující tlačítko vygeneruje událost (event)
  prakticky vytvoří novou instanci třídy ActionEvent), která nese podrobnější informace (které tlačítko myši bylo stisknuto, na jakých souřadnicích,...
 3. objekt reprezentující tlačítko událost pošle všem svým „posluchačům“ (posluchači jsou objekty, které splňují rozhraní (interface) ActionListener)
  prakticky se „poslání události“ realizuje tak, že tlačítko zavolá metodu actionPerformed(ActionEvent e), kterou předepisuje rozhraní ActionListener. Jako parametr metody se předá objekt události
 4. posluchač provede akci, která se má provést
  programátor tedy akci popíše v kódu metody actionPerformed(ActionEvent e) v posluchači

Aby bylo možné na stisk tlačítka reagovat, musíme:

 1. mít třídu posluchače (interface ActionListener)
 2. vytvořit instanci třídy posluchače
 3. zaregistrovat instanci třídy posluchače u tlačítka.

class ActionEvent

interface ActionListener

Ukázka kódu

JButton tlacitko = new JButton("Popis");
tlacitko.addActionListener(event -> metodaPoStisknuti(event));
private void metodaPoStisknuti(ActionEvent event) {
  // ... co se má stát po stisku tlačítka
}


Příklad

Příklad

 • Přidejte k předchozímu příkladu dvě textová pole s popiskami (label) „Originál“ a „Kopie“.
 • Textové okno s popisem „Kopie“ nebude editovatelné.
 • Tlačítko upravte tak, že na něm bude popis „Kopíruj“.
 • Při stisknutí tlačítka se text z pole „Originál“ zkopíruje do pole „Kopie“.
 • Při stisku tlačítka se do textového výstupu programu opíše text z popisu tlačítka.


Rozšíření

Umístění okna na střed obrazovky

  private static void setToTheMiddle(JFrame frame) {
    GraphicsConfiguration gc = frame.getGraphicsConfiguration();
    Rectangle bounds = gc.getBounds();
    Insets screenInsets = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenInsets(gc);
    Rectangle effectiveScreenArea = new Rectangle();

    effectiveScreenArea.x = bounds.x + screenInsets.left;
    effectiveScreenArea.y = bounds.y + screenInsets.top;
    effectiveScreenArea.height = bounds.height - screenInsets.top - screenInsets.bottom;
    effectiveScreenArea.width = bounds.width - screenInsets.left - screenInsets.right;

    // Umístění doprostřed:
    int middleX = effectiveScreenArea.x + (effectiveScreenArea.width - frame.getWidth()) / 2;
    int middleY = effectiveScreenArea.y + (effectiveScreenArea.height - frame.getHeight()) / 2;
    frame.setLocation(middleX, middleY);
  }


Související stránky

Další zdroje


Řešení příkladů

Příklad 1

Okno.java
public class Okno extends JFrame {
  public Okno() {
   this.initComponents();
  }
  public void initComponents() {
   this.setTitle("Hello world!");
   this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   this.pack();
  }
}
Main.java
public static void main(String[] args) {
  Okno okno = new Okno();
  okno.setVisible(true);
}
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje