Menu v Javě

Z MiS
Přejít na: navigace, hledáníVíce informací viz Tutoriály Oracle > Menu.


Obsah

Třída javax.swing.JMenuBar

menuBar = new JMenuBar(); 
okno.setJMenuBar(menuBar); 

Vytváření menu a jeho přiřazení k oknu se obvykle provádí v metodě initComponets()


Třída JMenu

menu = new JMenu("A Menu"); 
menu.setMnemonic(KeyEvent.VK_A); 
menu.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("Textová popiska menu"); 
menuBar.add(menu);  
Vnořená menu
submenu = new JMenu("A submenu"); 
menu.add(submenu); 


Třída javax.swing.JMenuItem

menuItem = new JMenuItem("A menu item"); 
menu.add(menuItem);
menu.addSeparator(); 

Speciální položky

Ošetření událostí

ActionEvent
menuItem.addActionListener(this); 

Rozšíření

Mnemonics — navigace v menu pomocí kláves
menuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_T);  
menuItem = new JMenuItem("A menu item", KeyEvent.VK_T); 


Accelerators — klávesové zkratky
menuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_T, ActionEvent.ALT_MASK));
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje