Tabulky v Javě

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Více viz: Oracle.com > Tutorial > Table.

Obsah

javax.swing.JTable

JTable table = new JTable(new MyTableModel()); 


javax.swing.table.AbstractTableModelAbstraktní metody (musí být předefinovány)

Tyto metody volá třída JTable. Sdělíme jí tak, jaká data má v tabulce zobrazovat a jak velká má být tabulka.


Lze předefinovat také další metody

Nastavení nadpisů a datového typu sloupců
Editovatelnost údajů v tabulce


Jak s třídou pracujeme?


Pokud se změní data, je to třeba třídě JFrame sdělit

Příklad použití

public void setValueAt(Object obj, int row, int col) {
  Osoba osoba = this.osoby.get(row);
  switch (col) {
    case 0: 
      osoba.setJmeno(obj.toString());
      break;
    case 1: 
      try {
        osoba.setRokNarozeni(Integer.parseInt(obj.toString()));
      } catch (NumberFormatException ex) {
        ...
      }
      break;
    ...
  }
}

}

javax.swing.JScrollPane


Součásti


Použití pro zobrazení tabulky

JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table); 
panel.add(scrollPane);

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje