Dialogy a vyskakovací okna

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Vyskakovací okna

Příklad
if (chyba > 3) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, 
      "Tohle píši ve vyskakovacím okně!", 
      "Titulek okna", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}


Dialogy pro výběr souboru

JFileChooser fc = new JFileChooser(".");
Zobrazení jednotlivých typů dialogu
Nastavení filtru souborů zvoleného typu
fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Obrázky", "png", "jpg"));


Získání vybraného souboru
Příklad použití
JFileChooser fc = new JFileChooser(".");

...

fc.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Project files", "csv", "prj"));
int vysledek = fc.showOpenDialog(this);
if (vysledek == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  File zvolenySoubor = fc.getSelectedFile();
  Otevři soubor a zpracuj ho...
}
Další zdroje
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje