Java: Abstraktní třídy, dědičnost a rozhraní

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Dědičnost

public class Zivocich {
  ...
}
public class Moucha extends Zivocich {
  ...
}


Překrývání metod

public class Zivocich {
  ...
  public void hybejSe() { this.move(5); } // Živočichové se pohybují vpravo.
  ...
}
public class Moucha extends Zivocich {
  ...
  @Override
  public void hybejSe() { 
    this.turn(30); 
    // Moucha se nebude pohybovat, jen se bude točit na místě!
  }
  ...
}

Odkaz na kód předka (super)

Příklady
public class Kamion {
  int nosnost;
  ...
  public int getNosnost() { return this.nosnost; }
  ...
}
public class KamionSPrivesem extends Kamion {
  Prives prives;
  ...
  @Override
  public int getNosnost() { 
    int nosnostKamionu = super.getNosnost(); // Volání překryté metody předka.
    return nosnostKamionu+this.prives.getNosnost(); 
  }
  ...
}
public class World {
  ...
  public World(int rozmerX, int rozmerY, int dilek) { ... }
  ...
}
public class MyWorld extends World {
  ...
  public MyWorld() { 
    super(600, 400, 1); // Volání konstruktoru předka.
  }
  ...
}

Rozhraní

Deklarace rozhraní
public interface Zasahnutelne {
  public void zasah(Strela s);
    // Neříkáme, jak se má objekt chovat. 
    // Jen vyžadujeme, že bude mít tuto metodu.
}
Třída, která implementuje rozhraní
public class Prisera implements Zasahnutelne {

  ... 
  ... Může mít různé metody a atributy, ale musí mít metodu zasah(...)!!!
  ...

  public void zasah(Strela s) {
    // Popíšeme, jak se má reagovat na zprávu/metodu zasah(...).
    this.getWorld().removeObject(this);
  }

Abstraktní třída

public abstract class Predmet {

  ... 
}

Abstraktní metody

public abstract class Predmet {
  ...
  public abstract void pouzij();
  ...
}
public class Mic extends Predmet {
  ...

  public void pouzij()
  {
    ... // Co se má stát při volání metody pouzij().
  }
  ...
}


Srovnání konceptů

Dědičnost
Rozhraní
Abstraktní třída


Přetypování

Příklady přetypování
Prekazka prekazka = (Prekazka) this.getOneIntersectingObject(Prekazka.class);
if (prekazka != null) {
  int prekazka.getPruhlednost();
  ...
}
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
  Button zdroj = (Button) event.getSource();
  zdroj.getTitle();
  ...
}
Pozor, musíme si být stoprocentně jisti, že objekt, který je uložen v proměnné datového typu Predek je ve skutečnosti opravdu datového typu Potomek. Pokud by nebyl, běh programu by skončil výjimečný stavem a aplikace by havarovala.

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje