Software pro GNU/Linux

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 7 (Wheezy) a 8 (Jessie). Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Mozilla

Klient pošty Thunderbird

Instalace
aptitude install thunderbird
Problém s certifikáty
Tato situace je celkem běžná u hostingu, kdy je certifikát vystaven na jméno poskytovatele hostingu, nikoli na vaši vlastní doménu.


Souborový manažer

aptitude install nemo
nemo &

Prohlížení PDF

Evince

xpdf

Propojení do Firefox-u/Iceweasel-u

Flash Player Plugin

Tento software není svobodný, pokud můžete, vyhněte se mu. Ale spousta stránek Flash stále vyžaduje, typicky pro přehrávání videa. :(
Instalace
  1. Povolte repozitář non-free (viz práce s repozitáři).
  2. Poté spusťte (nezapomeňte na sudo nebo správcovská práva):
aptitude install flashplugin-nonfree
Aktualizace
update-flashplugin-nonfree --install
Další zdroje

Cisco Packet Tracer

Další info: → Forums Debian.net


VirtualBox

Pro instalaci doporučuji instalovat z repozitáře backports viz Wiki.debian.org→ VirtualBox#Backports.

deb http://http.debian.net/debian/ wheezy-backports main contrib
aptitude update
aptitude upgrade
aptitude install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,')
aptitude -t wheezy-backports install virtualbox

Další info: Wiki.debian.org→ VirtualBox#Backports.

Pokud máte naopak virtuální stroj s GNU/Linuxem, budete potřebovat VirtualBox Guest Additions viz VirtualBox_—_základy_ovládání#Rozšíření virtuálního stroje.


Cloudová úložiště

Mega

Instalace
sudo gdebi megasync-Debian_9.0_amd64.deb

Dropbox

Instalace
wget -O dropbox_1.6.0.deb https://www.dropbox.com/download?dl=packages/debian/dropbox_1.6.0_i386.deb

resp. pro 64bitovou verzi Linuxu:

wget -O dropbox_1.6.0.deb https://www.dropbox.com/download?dl=packages/debian/dropbox_1.6.0_amd64.deb
gdebi dropbox_1.6.0.deb
aptitude install gdebi
Spuštění služby
dropbox start -i
Vyloučení složek ze synchronizace (CLI)
dropbox exclude

SpiderOak

Instalace pro Gnome
sudo gdebi spideroak_5.1.6_amd64.deb
Instalace v příkazovém řádku (headless server)
wget -O spideroak_5.1.6_amd64.deb https://spideroak.com/getbuild?platform=ubuntu&arch=x86_64
wget -O spideroak_5.1.6_i386.deb https://spideroak.com/getbuild?platform=ubuntu&arch=i386
sudo gdebi spideroak_5.1.6_amd64.deb
SpiderOak --setup=-
Použití úložiště (headless server)
SpiderOak --sync 
SpiderOak --headless &

Práce s archivy

ZIP

zip archiv.zip Soubor1.txt Soubor2.jpg img*.jpg
unzip archiv.zip

RAR

aptitude install unrar
unrar x archiv.rar


Šifrování a bezpečnost

Truecrypt

tar xvf truecrypt-7.1a-linux-x64.tar.gz
./truecrypt-7.1a-setup-x64
truecrypt-uninstall.sh

GPG


Komunikace

Skype

Pokud můžete, používejte raději svobodné komunikační nástroje a protokoly.
dpkg --add-architecture i386
aptitude update
wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
gdebi skype-install.deb


Práce s fotkami


Další nástroje

Vypalování CD

aptitude install k3b
k3b

Freemind — myšlenkové mapy

mkdir Freemind1.0.1
mv freemind-bin-max-1.0.1.zip Freemind1.0.1
cd Freemind1.0.1
unzip freemind-bin-max-1.0.1.zip
cd ..
chmod a+x Freemind1.0.1/freemind.sh
sudo mv Freemind1.0.1 /usr/lib
ln -s /usr/lib/Freemind1.0.1/freemind.sh /usr/bin/freemind
freemind &
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje