VirtualBox — základy ovládání

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Instalace VirtualBoxu

Windows
Linux


Vytvoření virtuálního počítače


Připojení virtuálního CD

Postup při vypnutém virtuálním stroji
Při zapnutém virtuálním stroji
Můžete připojit


Rozšíření virtuálního stroje

VirtualBox Guest Additions (rozšíření virtuálního stroje) jsou „ovladače“, které upravují operační systém instalovaný na virtuálním stroji tak, aby pracoval na virtuálním stroji efektivně. Doinstalujeme po instalaci operačního systému do virtuálního operačního systému.

Instalace rozšíření například umožní, aby virtualizovaný operační systém mohl měnit „rozlišení obrazovky“ při změně velikosti okna virtuálního stroje.

Přidávají
 1. Ovladače pro optimalizaci výkonu
 2. Integraci kurzoru myši a klávesnice
  • není třeba mačkat pravý Ctrl
 3. Optimalizovaný ovladač grafické karty
  • lze měnit rozměr okna virtuálního stroje a upravuje se rozlišení.
 4. Synchronizace času se skutečným strojem
 5. Synchronizace schránky se skutečným strojem
Příprava instalace
Instalace na Windows (virtuální OS Windows)
Instalace GNU/Linux (virtuální OS Linux — Debian Wheezy)
sudo -i
aptitude update
aptitude upgrade
aptitude install build-essential module-assistant
m-a prepare
sh /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
shutdown -r now

Návod pro GNU/Linux je převzat z VirtualBoxes.org.


Přerušení práce počítače

Funguje například i pro instalaci Windows apod.

Pozor, obsah virtuální paměti se uloží na disk do souboru, jehož velikost může být běžně přes 1 GB!!!

Pokud používáte síťový profil:
nejprve si nastavte Soubor → Předvolby → Složku pro umístění virtuálního stroje někam mimo svůj uživatelský profil: ve škole třeba c:\vms\prijmeni.


Snímky virtuálního stroje

Vzhledem k chybě Virtualboxu verze 4 a 5 funguje pro virtuální stroje .VHD pouze pokud jsou umístěny ve standardním umístění. (Ostatní typy virtuálních strojů nejsou chybou dotčeny.)


Sdílená složka

net use x: \\vboxsvr\sdilena

Pro použití sdílených složek je potřeba mít nainstalované Rozšíření virtuálního stroje a alespoň jedna síťová karta musí být v režimu NAT.


Nastavení přístupu k síti

Najdete v nastavení virtuálního stroje (Settings).

Dostupné režimy
 1. Internal network (v české verzi NAT)
  • Virtuální stroje mají vlastní síť s vlastním rozsahem IP adres, hostitelský počítač dělá router
 2. Bridge (v české verzi Síťový most)
  • Hostitelský počítač vytvoří síťový most,
  • virtuální stroje jsou dostupné z lokální sítě a naopak sami mají přístup do lokální sítě


Řešení problémů

 1. Hlásí, že kabel nebyl připojen
  • změň v nastavení sítě typ síťové karty na jinou


Zdroje:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje