GPG

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Zde se věnujeme především práci z příkazového řádku. Lze ale použít také grafickou nadstavbu #Kleopatra viz dále.

Obsah

Práce s klíči

Generování klíčů

gpg --gen-key

Export klíče

gpg --export username

Import klíče

gpg --import název_souboru.gpg


Šifrování a podepisování v CLI

Šifrování
gpg --output pokus.txt.gpg --encrypt --recipient simunek@oauh.cz pokus.txt
Dešifrování
gpg --output pokus.txt --decrypt pokus.txt.gpg
Zadání zprávy z klávesnice přímo

Můžeme také data pro šifrování zadat přímo z klávesnice:

gpg --encrypt --recipient uzivatel@server.cz

Příjemce zprávu rozšifruje analogicky:

gpg --decrypt

Konec vstupu pak zadáme kombinací Ctrl+Z a pak Enter.


Další parametry

--symmetric
-a


Kleopatra

Šifrování souboru
File → Sign/Encrypt
Dešifrování/ověření
File-> Verify/Decrypt


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje