Instalace software v GNU/Linuxu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 7 (Wheezy) a 8 (Jessie). Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Repozitáře a balíčky

Balíčky (package)
Rozdělení aplikací na balíčky zajišťuje, že se v počítači stejné věci neukládají vícekrát. Například pokud více aplikací používá kompresi ZIP, balíček s implementací kompresního algoritmu se instaluje jen jednou.
Repozitáře (repository)
Součásti (components)


Instalace programu z repozitářů

Debian (CLI)
apt-get install aptitude
Nepoužívejte střídavě apt-get a aptitude.
aptitude install název_balíku
Příklad:
aptitude install apache2 mysql-server phpmyadmin 
aptitude -t název_repozitáře install název_balíku
Pracovat se správcem balíků smí obvykle jen správce počítače. Nezapomeňte tedy před příkazy psát sudo, pokud nejste přihlášeni jako správce!

Instalace balíčků stažených lokálně

aptitude install gdebi
gdebi nazev_baliku.deb


Backports

Abychom mohli použít tento postup, musíme mít repozitář Backports povolený v seznamu repozitářů!

Instalace z repozitáře Backports
Příklad:
aptitude -t stretch-backports install virtualbox
aptitude -t stretch-backports install libreoffice 


Práce se seznamem repozitářů

/etc/apt/sources.list
aptitude update
Můžeme
Povolení částí contrib non-free standardních repozitářů
  • Do souboru /etc/apt/sources.list přidejte na konec řádků s repozitáři části contrib non-free:
Na řádek:
deb http://.../debian/ wheezy main
dopište konec, takže bude vypadat:
deb http://.../debian/ wheezy main contrib non-free
Pro editaci souboru použijte třeba editor nano:
sudo nano /etc/apt/sources.list
  • Poté provedeme aktualizaci seznamu balíčků
sudo aptitude update
Povolení repozitáře backports
  • Do souboru /etc/apt/sources.list přidejte řádek:
deb http://.../debian/ wheezy-backports main contrib non-free
  • Za tři tečky doplňte cestu k vašemu zrcadlu z předchozích řádků souboru. V ČR typicky:
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free


Aktualizace systému

V grafickém prostředí
Příkazový řádek
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
Případně můžeme vyčistit nepotřebné soubory
sudo aptitude autoclean
sudo aptitude purge ~c


Další zdroje

Více o repozitářích pro Debian: (→ Debian Wiki).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje