Instalace software v GNU/Linuxu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 7 (Wheezy) a 8 (Jessie). Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Repozitáře a balíčky

Balíčky (package)
Rozdělení aplikací na balíčky zajišťuje, že se v počítači stejné věci neukládají vícekrát. Například pokud více aplikací používá kompresi ZIP, balíček s implementací kompresního algoritmu se instaluje jen jednou.
Repozitáře (repository)
Součásti (components)


Instalace programu z repozitářů distribuce

Správce balíčků
Debian (CLI)
Nepoužívejte střídavě odlišné správce balíčků.
apt install název_balíku
apt update
Příklad:
apt install 'openssh-server'
  • Instalace jednoho balíčku openssh-server.
apt install 'apache2' 'mysql-server' 'phpmyadmin'
  • Instalace tří balíčků v jednom kroku.
apt -t název_repozitáře install název_balíku
Pracovat se správcem balíků smí obvykle jen správce počítače. Nezapomeňte tedy před příkazy psát sudo, pokud nejste přihlášeni jako správce!


Instalace balíčků pro danou distribuci stažených lokálně

apt install gdebi
gdebi nazev_baliku.deb
Výhody a nevýhody


Instalace bez balíčků

Výhody a nevýhody

Vlastně je to přesně stejná situace, jakou znáte běžně z Windows. Jen u Linuxu je přece jen více distribucí a verzí na trhu...  ;)


Backports

Abychom mohli použít tento postup, musíme mít repozitář Backports povolený v seznamu repozitářů!

Instalace z repozitáře Backports
Příklad:
apt -t stretch-backports install virtualbox
apt -t stretch-backports install libreoffice 


Práce se seznamem repozitářů

/etc/apt/sources.list
aptitude update
Můžeme
Povolení částí contrib non-free standardních repozitářů
  • Do souboru /etc/apt/sources.list přidejte na konec řádků s repozitáři části contrib non-free:
Na řádek:
deb http://.../debian/ wheezy main
dopište konec, takže bude vypadat:
deb http://.../debian/ wheezy main contrib non-free
Pro editaci souboru použijte třeba editor nano:
sudo nano /etc/apt/sources.list
  • Poté provedeme aktualizaci seznamu balíčků
sudo aptitude update
Povolení repozitáře backports
  • Do souboru /etc/apt/sources.list přidejte řádek:
deb http://.../debian/ wheezy-backports main contrib non-free
  • Za tři tečky doplňte cestu k vašemu zrcadlu z předchozích řádků souboru. V ČR typicky:
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free


Aktualizace systému

V grafickém prostředí
Příkazový řádek
sudo apt update
sudo apt upgrade
Případně můžeme vyčistit nepotřebné soubory
sudo apt autoclean
sudo apt purge ~c


Další zdroje

Více o repozitářích pro Debian: (→ Debian Wiki).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje