Java: Práce s poli

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

K čemu je pole?


Deklarace pole

Chceme-li vytvořit proměnnou/atribut typu pole, píšeme:

datovyTyp nazevPromenne[];
Příklad
int pole[];

Zatím se vytvoří pouze odkaz na pole, tedy jedna proměnná, která slouží jako odkaz na pole čísel.


Vytvoření pole

Paměť pro všechny prvky pole se vyhradí teprve příkazem new:

nazevPromenne = new datovyTyp[pocetPolozek];
pole = new int[100];
int pocet = Konfigurace.getPocetPrvku();
pole = new int[pocet];
Zakaznik data = new Zakaznik[100];


Přístup k prvkům pole

Chci-li pracovat s konkrétním prvkem pole, použiji zápis:

nazevPromenne[poziceVPoli];
Prvky jsou číslované od 0!!!
Příklady
System.out.println(pole[5]);
pole[5] = 7;
if (pole[5] > pole[4]) System.out.println("Chyba!");

Prvky můžeme samozřejmě procházet v cyklu podobně jako kontejnery:

Zbozi pole[] = new Zbozi[15];
for (int i = 0; i < pole.length; i++) { pole[i] = new Zbozi(); }

int celkem = 0;
for (Zbozi z : pole) { celkem += z.getCena(); }


Zjištění počtu prvků v poli

Každé pole má vlastnost length, která reprezentuje počet prvků v poli.

nazevPromenne.length
Příklady
for (int i = 0; i < pole.length; i++) { ... }

Pole objektů

V poli můžeme ukládat skalární datové typy, nebo objekty. Pak je syntaxe následující:

Point body[]; // deklarace pole (vytvoření odkazu)
body = new Point[200]; // vytvoření pole (obsazení paměti pro odkazy na objekty)
body[5] = new Point(8, 7); // přiřazení objektu na konkrétní pozici
// přístup k objektům a jejich vlastnostem:
body[5].x += 7;
System.out.println(body[5].x);


Souhrn syntaxe

Pole.png


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje