Java: Datové typy

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je to datový typ

Datový typ entity (objektu nebo proměnné) udává:

Příklad: datový typ int v Javě

 • Udává, že se jedná o celá čísla v rozsahu < 2^(-32) ; 2^(32)-1 ).
 • Můžeme provádět operace sčítání, odčítání, násobení a další.

Příklad: třída (datový typ) Point v Javě

 • rozsah: uspořádané dvojice čísel rozsahu int
 • operace: posun(x,y), rovnost(bod2) a další...

Jednoduché (primitivní, skalární)

Ordinální a neordinální

Logická hodnota

boolean spravne;
spravne = true; 
spravne = false;
spravne = a > 5;
spravne = ! vysledek;
if (spravne) {
  System.out.println("V proměnné spravne je hodnota pravda (true).");
}
if (! spravne) {
  System.out.println("V proměnné spravne je hodnota nepravda (false).");
}

Celá čísla

int polomer = 5;
int obvodObdelnika = 2*(a+b);
int a, b, c, obvod3;
obvod3 = a+b+c;

Pokud do proměnné celočíselného typu uložíme desetinné číslo, automaticky se zahodí desetinná část! Příklad:

int polomer = 1;
int obvodKruhu = 2*Math.PI*polomer;
System.out.println(obvodKruhu); // Vypíše se: 6, nikoli 6.28, jak bychom čekali!

Písmeno

Desetinná čísla

Další

public void setLimit(int limit) {
  ...
}

Složené (strukturované)

Pole

int[] hodnoty = new int[100];
hodnoty[0] = 10;
hodnoty[99] = 1;
int vysledek += hodnoty[99];

Objektové

Textový řetězec (text)

String jmeno;
String titul = "Mgr.";
jmeno = "Pavel Karas";
jmeno = titul+" "+jmeno;
System.out.println("Vaším vedoucím je "+jmeno;

Další zdroje

 1. Interfal.cz-> Naučte se Javu-> Datové typy
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje