Java: Kontejnery

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kontejner

Práce s kontejnerem ArrayList

Vytvoření kontejneru
ArrayList<Predmet> kontejner = new ArrayList<Predmet>();
ArrayList<Predmet> kontejner = new ArrayList<>();


Uložení objektu
kontejner.add(predmet);
Získání objektu
Predmet kontejner.get(poradi);
Odstranění objektu z kontejneru
kontejner.remove(poradi);
kontejner.remove(predmet);
kontejner.clear();
Zjištění počtu prvků v kontejneru
int kontejner.size();
boolean kontejner.isEmpty();


Procházení kontejneru

ArrayList<Prvek> kontejner = new ArrayList<>();
for (Prvek nazevPromenne : kontejner) {
   ... Práce s konkrétním prvkem (je v proměnné nazevPromenne)...
}
Příklady
1. Vypište jména všech osob v kontejneru instancí třídy Osoba
ArrayList<Osoba> kontejner = new ArrayList<>();
for (Osoba o : kontejner) {
   System.out.println(o.getJmeno());
}
2. Sečtěte hodnoty všech prvků v poli
ArrayList<Ucet> ucty = new ArrayList<>();
int vysledek = 0;
for (Ucet u : ucty) {
   vysledek += u.getStav();
}
System.out.println(vysledek);


Přehled syntaxe — srovnání s polem

ArrayList Pole
Vytvoření kontejneru

import java.util.ArrayList;
...
ArrayList<Auto> kontejner = new ArrayList<>();

Auto pole[] = new Auto[5]
Uložení prvku kontejner.set(5, new Auto())
kontejner.add(new Auto())
pole[5] = new Auto()
Vyzvednutí prvku kontejner.get(5).startuj() pole[5].startuj()
Zjištění počtu prvků kontejner.size() pole.length
Odstranění prvku kontejner.remove(auto);
kontejner.remove(3);
Průchod foreach
for (Auto a : kontejner) { 
    a.jed(); 
}
for (Auto a : pole) { 
     a.jed(); 
}


Úkoly

Úkol 1
Úkol 2
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje