Java: Kontejnery

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kontejner

Rozhraní List


Práce s kontejnerem ArrayList

Vytvoření kontejneru
List<Predmet> kontejner = new ArrayList<>();
List<Predmet> kontejner = new ArrayList<Predmet>();


Uložení objektu
kontejner.add(predmet);
Získání objektu
Predmet kontejner.get(poradi);
Odstranění objektu z kontejneru
kontejner.remove(poradi);
kontejner.remove(predmet);
kontejner.clear();
Zjištění počtu prvků v kontejneru
int kontejner.size();
boolean kontejner.isEmpty();

Procházení kontejneru

List<Prvek> kontejner = new ArrayList<>();
for (Prvek nazevPromenne : kontejner) {
   // ... Práce s konkrétním prvkem (je v proměnné nazevPromenne)...
}
Příklady
1. Vypište jména všech osob v kontejneru instancí třídy Osoba
List<Osoba> kontejner = new ArrayList<>();
// ...
// ... zde by byl kód, který do kontejneru vloží prvky
// ...
for (Osoba o : kontejner) {
   System.out.println(o.getJmeno());
}
2. Sečtěte hodnoty všech prvků v poli
List<Ucet> ucty = new ArrayList<>();
// ...
// ... zde by byl kód, který do kontejneru vloží prvky
// ...
int vysledek = 0;
for (Ucet u : ucty) {
   vysledek += u.getStav();
}
System.out.println(vysledek);

Přehled syntaxe — srovnání s polem

ArrayList Pole
Vytvoření kontejneru

import java.util.ArrayList;
...
ArrayList<Auto> kontejner = new ArrayList<>();

Auto pole[] = new Auto[5]
Uložení prvku kontejner.set(5, new Auto())
kontejner.add(new Auto())
pole[5] = new Auto()
Vyzvednutí prvku kontejner.get(5).startuj() pole[5].startuj()
Zjištění počtu prvků kontejner.size() pole.length
Odstranění prvku kontejner.remove(auto);
kontejner.remove(3);
Průchod foreach
for (Auto a : kontejner) { 
    a.jed(); 
}
for (Auto a : pole) { 
     a.jed(); 
}
Co lze ukládat? pouze objekty (Integer, Klient,...) objekty i skalární datové typy (int, boolean,...)


Úkoly

Úkol 1

Integer nahodne = (int)(Math.random()*99+1);

Úkol 2

Úkol 3

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje