Cykly

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Cykly umožňují zopakovat stejný kus kódu vícekrát.

Běžné vyšší programovací jazyky používají cykly:

Všechny komentujeme dále.

Cykly jsou příkladem řídících struktur programovacího jazyka.

Jsme si vědomi, že následující text je zjednodušený pro úroveň začátečníků v programování!Obsah

Cyklus for

Syntaxe

for (INICIALIZACE; PODMÍNKA; ÚPRAVA_ČÍTAČE) PŘÍKAZ;

Cyklus for je v PHP a Javě hodně obecný, obvykle se ale používá tak, že definujeme řídící proměnnou (třeba i), která postupně nabývá hodnot od 0 do maximální hodnoty. Pro každou hodnotu řídící proměnné pak provádíme příkaz, který obvykle tuto hodnotu nějak využívá.

Řídící proměnné se někdy také říká „čítač“.


Příklady PHP

 for ($i = 0; $i < 15; $i++) {
   echo "<p>Průchod číslo $i.</p>";
 }

Tento příklad vlastně provede následující kód:

 $i = 0;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 0
 $i++;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 1
 $i++;
 .
 :
 :
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 13
 $i++;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 14
 $i++;

Dále už je hodnota $i == 15, takže není splněna podmínka $i < 15 a tedy se provádění cyklu ukončí.


Příklady Java

for (int i = 0; i < 15; i++) {
  System.out.println("Průchod číslo "+i+".");
}Cyklus for each


Cyklus while

Cyklus while provádí zadaný PŘÍKAZ tak dlouho, dokud je splněna PODMÍNKA.

Syntaxe

while (PODMÍNKA) PŘÍKAZ;

Pozn.: Cyklus for jazyků Java a PHP lze přepsat pomocí cyklu while následujícím způsobem:

INICIALIZACE;
while (PODMÍNKA) {
  PŘÍKAZ;
  ÚPRAVA_ČÍTAČE;
}


Příklady PHP

 $i = 0;
 while ($i < 15) {
   echo "<p>Průchod číslo $i.</p>";
   $i++;
 }

Tento příklad vlastně provede následující kód:

 $i = 0;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 0
 $i++;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 1
 $i++;
 .
 :
 :
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 13
 $i++;
 echo "<p>Průchod číslo $i.</p>"; // $i == 14
 $i++;

Dále už je hodnota $i == 15, takže není splněna podmínka $i < 15 a tedy se provádění cyklu ukončí.


Příklady Java

int i = 0;
while (i < 15) {
  System.out.println("Průchod číslo "+i+".");
  i++;
}


Cyklus do while

Cvičení

1. Hodnoty funkce


2. Průchod poleZdroje:

 1. The Java Tutorials [online]. 1995, 2011 [cit. 2011-06-07]. Control Flow Statements.
  Dostupné z WWW: <http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html>.
 2. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Řídící struktury.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_5>.
 3. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Cykly.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_6>.


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje