Git

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Git

Instalace

Správa verzí lokálně

Založení projektu
git init
Zařazení aktuálních změn dokumentu do správy verzí
git add soubor
git add .
Vytvoření verze dokumentu
git commit


GitHub

Práce s repozitářem

Vytvoření repozitáře
Připojení repozitáře
c:
cd c:\users\student\Dokumenty\develop\project
git init
git pull https://github.com/username/repository-name
git branch -m master main
Jak souvisí pojmenování hlavní větve projektu s Black lives matter??? Slovem master museli černí otroci oslovovat své vlastníky.
git branch
git add .
git commit
git push


Markdown

Příklad dokumentu

Příklad dokumentu v  Markdownu
# Zadání projektu — Evidence docházky
 
## Úvod
 
Vytvoříme aplikaci pro evidenci docházky do kroužku. 
 
Aplikace bude umět:
1. Vytvořit termín hodiny/schůzky/setkání.
2. Zobrazit seznam přihlášených do kroužku.
 
## Požadavky
 
Dále musí aplikace splňovat následující požadavky:
- Přístupnost kdekoli (tělocvična, třída).
   - Musí běžet i na mobilních zařízeních.
   - Požadavek dostupnosti Wi-Fi je akceptovatelný.
- Snadné ovládání pro člověka, který není zběhlý v IT.

Základy syntaxe

Popis syntaxe podrobněji


Kurz na Learn2Code.cz

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje