Git

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Git

Tato stránka shrnuje základní příkazy a koncepty pro práci s Gitem. U každé akce je zároveň odkaz na stránku, kde si můžete přečíst podrobnější vysvětlení.

Ovládání a pojmy

Způsob ovládání
GitHub

Instalace

git config --system core.editor "C:\\WINDOWS\\system32\\notepad.exe"
git config --global user.name "Jméno Příjmení"
git config --global user.email "tvuj_email@gmail.com"
git config --global core.autocrlf false

Vytvoření repozitáře

ssh-keygen -t rsa
git clone git@github.com:username/repository-name

Správa verzí

Zjištění stavu lokálního repozitáře
git status
Zařazení aktuálních změn v projektu do snímku
git add soubor
git add .
git add -A
Vytvoření snímku
git commit
Zobrazení historie
git reflog
git log
git log --oneline --decorate --graph
Odvolání změn z konkrétního snímku (commitu)
git revert a99fcf9

Práce se vzdáleným repozitářem (GitHub)

Aktualizace lokálního repozitáře
git pull
Následně pracujte v lokální repozitáři
...
git add .
git commit
Odeslání změn z lokálního do vzdáleného repozitáře
git pull
git push

Větvení

Přehled větví
git branch
Vytvoření větve a přechod do ní
git branch nazev_nove_vetve
git checkout nazev_nove_vetve
Odeslání změn z větve vetev_se_zmenami do větve main
git checkout vetev_se_zmenami
git rebase -i HASH
git rebase --continue
git checkout main
git pull
git merge vetev_se_zmenami

.gitignore

git rm --cached **/Thumbs.db
git add **/Thumbs.db
git commit -m "Odstraněny ignorované soubory Thumbs.db"
git push

Markdown

GitHub

Dotazy a problémy

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje