Markdown

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Markdown

Příklad dokumentu

Příklad dokumentu v  Markdownu
# Zadání projektu — Evidence docházky
 
## Úvod
 
Vytvoříme aplikaci pro evidenci docházky do kroužku. 

![Náhled aplikace](screen.png)
 
Aplikace bude umět:
1. Vytvořit termín hodiny/schůzky/setkání.
2. Zobrazit seznam přihlášených do kroužku.
 
## Požadavky
 
Dále musí aplikace splňovat následující požadavky:
- Přístupnost kdekoli (tělocvična, třída).
   - Musí běžet i na mobilních zařízeních.
   - Požadavek dostupnosti Wi-Fi je akceptovatelný.
- Snadné ovládání pro člověka, který není zběhlý v IT.


Základy syntaxe

Nadpisy různých úrovní

# Cíl projektu

## Typický uživatel
...

## Technické požadavky zadavatele
...


Seznamy s odrážkami


Číslované seznamy


Vkládání obrázků

![A test image](image.png)


Popis syntaxe podrobněji


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje