Git: Repository

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Git


GitHub


Repozitář

Repozitáře můžou být


Vytvoření repozitáře


Vytvoření lokální kopie repozitáře

c:
cd c:\users\student\Documents\develop
git clone https://github.com/username/repository-name
cd c:\users\student\Dokumenty\develop\repository-name


Vytvoření lokálního repozitáře bez vazby na vzdálený server
  • Pokud bychom pro vývoj nechtěli používat vzdálený server, můžeme si zařídit lokální repozitář příkazem:
git init
  • Potom bychom nepotřebovali git clone.
  • Repozitář by šlo později propojit se vzdáleným serverem pomocí:
git remote add origin https://adresa-serveru/repozitar.git
git push -u origin main
  • Pokud ale chcete pracovat se vzdáleným serverem, je jednodušší začít vytvořením repozitáře na serveru a poté git clone.


Úpravy kódu

cd c:\users\student\Dokumenty\develop\repository-name
git add .
git commit

Pokud pracuje na projektu více vývojářů, je vhodné pro každou změnu vytvořit vlastní větev viz Git: Branch tak, abychom si neměnili kód pod rukama.


Odeslání upravené verze do repozitáře

git push


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje