Git: Repository

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Git


GitHub


Nastavení SSH klíče

Generování klíče
ssh-keygen -t rsa
Nahrátí klíče na server
 1. Na GitHubu zvolte ve svém účtu: Settings → SSH and GPG keys
 2. Pojmenujte klíč (například názvem počítače) a vložte obsah souboru .ssh/id_rsa.pub do textového pole.
 3. Potvrďte Add SSH key.


Repozitář

Repozitáře můžou být


Vytvoření repozitáře


Vytvoření lokální kopie repozitáře

c:
cd c:\users\student\Documents\develop
git clone git@github.com:username/repository-name
cd c:\users\student\Dokumenty\develop\repository-name


Vytvoření lokálního repozitáře bez vazby na vzdálený server
 • Pokud bychom pro vývoj nechtěli používat vzdálený server, můžeme si zařídit lokální repozitář příkazem:
git init
 • Potom bychom nepotřebovali git clone.
 • Repozitář by šlo později propojit se vzdáleným serverem pomocí:
git remote add origin https://adresa-serveru/repozitar.git
git push -u origin main
 • Pokud ale chcete pracovat se vzdáleným serverem, je jednodušší začít vytvořením repozitáře na serveru a poté git clone.


Úpravy kódu

cd c:\users\student\Dokumenty\develop\repository-name
git add .
git commit

Pokud pracuje na projektu více vývojářů, je vhodné pro každou změnu vytvořit vlastní větev viz Git: Branch tak, abychom si neměnili kód pod rukama.


Odeslání upravené verze do repozitáře

git push


Změna způsobu přihlašování k repozitáři z HTTPS na SSH

Pokud máte repozitář již stažen a byl klonován pomocí starší metody ověřování HTTPS, můžete ho na metodu SSH přepnout následujícím postupem:

Alt-R → cmd
cd c:\...\mujrepozitar
git remote -v
> origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git (push)
git remote set-url origin git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git
git remote -v
> origin git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (fetch)
> origin git@github.com:USERNAME/REPOSITORY.git (push)

Viz také: https://docs.github.com/en/github/using-git/changing-a-remotes-url

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje