Git: Branch

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Git


K čemu větve jsou

Příklad:

  • Při přidání nového okna v aplikaci musím do jiných oken přidat odkazy na nové okno.
  • To ale způsobí, že kód ostatních oken nepůjde přeložit, dokud nedokončím přidání nového okna.
  • Proto nejprve vytvořím branch, v té provedu všechny související úpravy, a jakmile jde opět kód přeložit, nahraji ho (MERGE) zpět do větve main.

Mělo by vždy platit:

  • 1 změna = 1 větev.
  • Větev by měla existovat právě tak dlouho, jak dlouho provádím změnu. Po dokončení změny nahraji kód do větve main.
  • Větev by měla být samostatná co nejkratší dobu. Po tuto dobu nemají ostatní členové týmu k dispozici kód větve a nemohou tedy reagovat na vytvářené změny.


Pojmenování větví

Příklady


Zobrazení všech aktuálních větví

git branch
git log --oneline --decorate --graph --all


Vytvoření nové větve

git checkout -b nazev_nove_vetve
git branch nazev_nove_vetve


Přepnutí do druhé větve

git checkout nazev_druhe_vetve


Spojení dvou větví

Přepni do větve se změnami
git checkout vetev_se_zmenami
Nejprve spojte snímky ve větvi se změnami do jednoho snímku
git rebase -i cilova_vetev
git rebase --continue
Upravenou historii naší větve nahrajeme do repozitáře
git push --force

git push --force nikdy neprovádějte ve větvi main. Historii větve main byste neměli měnit!

Přepněte se do cílové větve (obvykle main) a připojte k ní obsah větve se změnami
git checkout cilova_vetev
git merge vetev_se_zmenami


Smazání již nepotřebné větve

git branch -d vetev_se_zmenami
git push origin --delete vetev_se_zmenami


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje