Řídící struktury programu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Procesor počítačů von Neumannova typu provádí instrukce v takovém pořadí, v jakém jsou uloženy v operační paměti. Pokud chceme toto chování změnit, musíme použít speciální instrukci skoku.

Ve vyšších programovacích jazycích se používají pro přehlednější zápis ustálené řídící struktury.

Běžné řídící struktury vyšších programovacích jazyků jsou:

Větvení

if (hero.lives <= 0) {
   window.alert("Game over!")
}

switch(varianta) {
   case 1: return "Varianta A";
   case 2: return "Varianta B";
   case 3: return "Varianta C";
}


Cykly

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje