Větvení

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Počítače von Neumannova typu provádí instrukce v takovém pořadí, v jakém jsou v operační paměti uloženy. Občas ale potřebujeme vykonat příkaz pouze tehdy, kdy je splněna nějaká podmínka. K tomu slouží podmíněný příkaz.

Příkazy větvení:

Podmíněný příkaz je jednou z řídících struktur programu.

Jsme si vědomi, že následující text je zjednodušený pro úroveň začátečníků v programování!Obsah

Podmíněný příkaz

Syntaxe

if (PODMÍNKA) PŘÍKAZ [ else PŘÍKAZ ];


Příklady PHP

 if ($vek < 15) {
   echo "POZOR! Přístupné až od 15 let!";
 }
 if ($hotovost > $cena) {
   $hotovost -= $cena;
 } else {
   die("Nákup nelze provést! Nemáme dostatek peněz.");
 }


Příklady Java

if (vek < 15) {
  System.out.println("POZOR! Přístupné až od 15 let!");
}
if (zakaznik.getHotovost() > cena) {
  zakaznik.zaplat(cena);
} else {
  System.err.println("Nákup nelze provést! Nemáme dostatek peněz.");
}


Úkoly

Pro zvídavé — Malý bug pro programátora, ale fatální chyba pro program! ;)
 1. Přečtěte si následující kód. Zkuste uhodnout, co bude vypisovat.
 2. Vyzkoušejte prakticky. Uhodli jste účel? Funguje správně?
 3. Najděte a opravte chybu! ;)
public class Pocitadlo {
  int citac = 1;
  public int dalsi() {
     this.citac++;
     if (this.citac > 5);
     {
       this.citac = 1;
     }
     return this.citac;
  }
  public static void main(String[] args) {
    Pocitadlo p = new Pocitadlo();
    while (true) {
      System.out.println(p.dalsi());
    }
  }
}


Vícenásobné větvení

if (PODMÍNKA) PŘÍKAZ
else if (PODMÍNKA) PŘÍKAZ
...
else if (PODMÍNKA) PŘÍKAZ
else PŘÍKAZ

PŘÍKAZ:

 1. { posloupnost příkazů }
 2. jeden příkaz ;

PODMÍNKA


Příklady Java

Převod číselných hodnot na odpovídající objekty.
int denTydne;
...
DenTydne vysledek = null;
/* Třída DenTydne je společným předkem tříd
 * Pondeli, Utery, Streda, Ctvrtek, Patek a Sobota.
 */
if (denTydne == 0) vysledek = new Nedele();
else if (denTydne == 1) vysledek = new Pondeli();
else if (denTydne == 2) vysledek = new Utery();
else if (denTydne == 3) vysledek = new Streda();
else if (denTydne == 4) vysledek = new Ctvrtek();
else if (denTydne == 5) vysledek = new Patek();
else vysledek = new Sobota();
Spočítejte prvky v kategoriích
ArrayList<Osoba> osoby = new ArrayList<>();
...
int velci = 0, normalni = 0, mali = 0;
for (Osoba osoba : osoby) {
  int vyska = osoba.getVyska();
  if (vyska < 170) {
    mali++;
  } else if (vyska <= 190) {
    normalni++;
  } else {
    velci++;
  }
}

Úkol


Příkaz switch

Syntaxe

switch (proměnná) {
	case hodnota1: příkaz; break;
	case hodnota2: příkaz; break;
	default: příkaz
}

Příklad Java

int denTydne;
...
DenTydne vysledek = null;
/* Třída DenTydne je společným předkem tříd
 * Pondeli, Utery, Streda, Ctvrtek, Patek a Sobota.
 */
switch (denTydne) {
	case 0: vysledek = new Nedele(); 	break;
	case 1: vysledek = new Pondeli(); 	break;
	case 2: vysledek = new Utery(); 	break;
	...
	case 5: vysledek = new Patek(); 	break;
	default: vysledek = new Sobota();
}

Úkol

Máte číslo stav faktury. Faktura může být: 1... vystavená (poslali jsme, zatím nepřišla platba) 2... zaplacená (platba přišla, odeslali jsme zboží) 3... vyřešená (zákazník převzal zboží) Vypište podle stavu faktury text: "Faktura je vystavená|zaplacená|vyřešená!"


Zdroje:

 1. The Java Tutorials [online]. 1995, 2011 [cit. 2011-06-07]. Control Flow Statements.
  Dostupné z WWW: <http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html>.
 2. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Řídící struktury.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_5>.
 3. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Cykly.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_6>.


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje