Základní pojmy teorie informace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Informace

Informace je vztah mezi objekty, projevující se změnami těchto objektů.

Signál

Signál je fyzikální veličina, která je nositelem informace.

Viz také: Analogový a digitální přenos

Kódování

Kódování je proces, při kterém ukládáme (kódujeme) informaci do posloupnosti hodnot zvoleného signálu.

Příklady signálů

Nepleťte kódováníšifrováním!!!

Viz také: Kódování-šifrování-hashování

Disciplíny, zabývající se zpracováním informace

Informatika
Computer Science (anglický pojem)
Teorie informace

Významnou osobností teorie informace byl Claude Shannon.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje