Základní pojmy teorie informace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Informace

Informace je vztah mezi objekty, projevující se změnami těchto objektů.

Signál

Signál je fyzikální veličina, která je nositelem informace.

Viz také: Analogový a digitální přenos

Kódování

Kódování je proces, při kterém ukládáme (kódujeme) informaci do posloupnosti hodnot zvoleného signálu.

Příklady signálů

Disciplíny, zabývající se zpracováním informace

Informatika
Computer Science (anglický pojem)
Teorie informace

Významnou osobností teorie informace byl Claude Shannon.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje