Kódování-šifrování-hashování

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kódování × šifrování × hashování

Kódování

Příklady
  • Když píši tento text, provádím kódování informace. Při čtení provádíte dekódování.
  • Když mluvíme česky, provádíme kódování informace. Ten, kdo poslouchá, provádí dekódování. Cizinci kód neznají, tedy nemohou zprávy dekódovat. Není však moudré na to spoléhat, někteří cizinci česky umí — šifrování to tedy není... ;)

Šifrování

Příklady
  • Pokud chci zapsat informaci tak, aby ji mohl rozluštit jen můj kamarád, můžeme si vymyslet tajné písmo. (Tedy vlastně speciální způsob kódování, který nikdo jiný nezná.) Zkušený kryptoanalytik (ten, kdo se zabývá šiframi) ale nejspíš naše písmo snadno odhalí, je tedy lepší použít nějaký šifrovací SW.
  • Za 2. světové války využívala americká armáda pro šifrovanou komunikaci jazyk indiánů kmene Navajo. Nepřátelé jazyk neznali, jednalo se tedy o způsob šifrování, i když jazyk původně jako způsob šifrování navržen nebyl.
  • Známá je také šifra Enigma, kterou používalo německé námořnictvo a jejíž prolomení přispělo k porážce Německa ve 2. světové válce.

Hashovací funkce

Příklad
  • Pokud si stahujeme nějaký důležitý software z Internetu, chceme si být jistí, že ho nějaký útočník nepozměnil. To lze udělat třeba tak, že si od výrobce získáme otisk původního souboru a porovnáme ho s otiskem staženého souboru. Pokud otisky odpovídají, můžeme považovat za téměř jisté, že soubor nebyl pozměněn.

Kodo-sifr-hash.png


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje