Analogový a digitální přenos

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Signál a kódování

Připomeňme, že:

Signál je fyzikální veličina, která je nositelem informace.

Kódování je proces, při kterém ukládáme (kódujeme) informaci do posloupnosti hodnot zvoleného signálu.

Příklady signálů

Viz také: Základní pojmy teorie informace


Analogový × diskrétní × digitální signál

Analogový signál
Diskrétní signál
Digitální (číslicový) signál


Analogový přenos

Digitální přenos

Příklad — Semafor
  • Stanovíme například, že semafor může svítit pouze zeleně, oranžově nebo červeně.
  • Pokud dojde ke zkreslení vnímání barvy třeba vlivem vnějšího osvětlení, obvykle jsme schopni rozhodnout, které barvě je pozorovaná barva nejblíže.
Příklad — Napětí mezi párem vodičů
  • Povolíme velikost napětí pouze +5 V nebo -5 V.
  • Pokud naměříme například 4,5 V, je velká pravděpodobnost, že se jedná o hodnotu 5 V, která byla zkreslena rušením o velikosti 0,5 V.
    (Mohlo se ale také jednat o hodnotu -5 V, zkreslenou o 9,5 V.)

Analogový vstupní signál × analogové zpracování

A) Vstupní signál je digitální
B) Vstupní signál je analogový

Zde máme dvě možnosti:

  1. zpracování, přenos a ukládání provést analogově (pak každá operace přináší další zkreslení),
  2. nebo provést digitalizaci a dále již pracovat s digitální podobou vstupu.
    (Pak dochází při zkreslení pouze v průběhu digitalizace — toto zkreslení ale pro některé aplikace může být nepřijatelné.)

Viz také

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje