VirtualBox — pokročilé ovládání

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Klonování disků

  1. Oficiální metoda
    • VBoxManage clonehd "DiskToClone.vdi" "ClonedDisk.vdi"
  2. Unsupported
    • copy Disk.vdi CopiedDisk.vdi (vytvoříme kopii souboru vdi)
    • VBoxManage internalcommands setvdiuuid "CopiedDisk.vdi" (nastavíme nové UUID)

Snímky disků (snapshot)

Snímek je záloha aktuálního stavu virtuálního stroje.

Lze vytvořit z grafického prostředí VirtualBox-u nebo z příkazového řádku
VBoxManage snapshot take
VBoxManage snapshot restore
Více viz

Připojení dalších disků

Sdílení složek

Nasdílení složky (při zapnutém virtuálním stroji)
Připojení sdílené složky z VM (Windows)

Sdílená složka se virtuálnímu počítači jeví jako síťový disk z fiktivního serveru s názvem VBOXSVR.

Připojení sdílené složky z VM (GNU/Linux)

Složka se připojuje jako další diskový oddíl.

mount -t vboxsf název_sdílené_složky cesta_do_které_připojit

Například pro připojení sdílené složky s názvem share mohu napsat:

mkdir host
sudo mount -t vboxsf share host
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje