Nástroje pro práci s diskem

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kontrola souborového systému

Linux — fsck (FileSystem ChecK)
touch /forcefsck
shutdown -r now
V Debianu 8 je ve standardním nastavení kontrola systémového disku při startu zapnutá trvale.
Windows — chkdsk (CHecKDiSK)


Defragmentace

Windows
GNU/Linux


Zjištění kapacity disku

du (DiskUsage)

Úkoly:
 1. Vypište velikosti domovských složek všech uživatelů.
 2. Vypište pět uživatelských složek s největším množstvím dat.

df (DiskFree)

df nazevsouboru
Úkoly:
 1. Vypište zaplnění jednotlivých diskových oddílů.


Funkce TRIM u SSD

Windows
fsutil behavior query disabledeletenotify
fsutil behavior set disabledeletenotify 0


Zjištění informací z inode

stat /etc/passwd
ls -i /etc/passwd


Hledání souborů

which název
which cp
cd `which novell`
find adresář -name název
find / -name s*.jpg 2> /dev/null
locate


Rozdělení disku

Více o pricipech rozdělování disků viz Rozdělení disku.

Windows
Nástroje pro GUI
fdisk
diskpart
select vdisk file=cesta-k-souboru.vhd
attach vdisk
select disk číslo-disku
select partition číslo-oblasti
list volume
list disk
list partition
select volume číslo-oddílu
assign letter=písmeno
help
exit


GNU/Linux

K rozdělení disku na diskové oddíly můžeme využít programy:

gparted
fdisk
fdisk -l
partman

 

Připojování diskových oddílů

GNU/Linux

Připojení disku s Windows z živého CD Debianu (Wheezy):

$ su -i
$ fdisk -l
/dev/sda0 ...
$ mkdir win
$ mount /dev/sda0 win
...
$ umount /dev/sda0
Windows
compmgmt.msc→ Úložiště→ Správa disků.


Další kontroly

Převzato z: tcs-security-blanket.blogspot.com > 2010 > 04 > Keeping-linux-file-systems-clean

Unowned files
sudo find / \( -nouser -o -nogroup \) -print
Uneven permissions


Úkoly

Úkol — Přimontujte k virtuálnímu stroji další disk
 • Připojte k virtuálnímu stroji nový disk (v nastavení virtuálního stroje).
 • Rozdělte a naformátujte pomocí gparted nebo fdisk.
 • Nastavte v /etc/fstab automatické montování do /mnt/data (přidejte položku):
  • (Místo /dev/sdb5 doplňte správné zařízení připojeného disku.)
/dev/sdb5*  /mnt/data  ext3 relatime  0 2
 • Vytvořte složku /mnt/data/backup a sym. link /var/backup


Zdroje:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje