Významné složky GNU/Linuxu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

/

/boot

/proc

/etc

Příklady souborů

Viz také: konfigurační soubory.

Adresáře se spustitelnými programy

Příklady
/sbin
/bin
/usr/bin
/usr/local/bin


Adresáře se spustitelnými programy

/dev

Příklady
Pevné disky
/dev/sda
/dev/sdb
Logické oblasti disků (partitions)
/dev/sda0
/dev/sda1
...
/dev/sdb0
/dev/disk/by-xxx
Vstupní a výstupní zařízení
/dev/random
/dev/null
/dev/stderr
/dev/stdin
/dev/stdout
Další zařízení
mount /dev/fd0 /mnt/floppy -t vfat
/dev/cdrom
mount /dev/cdrom /media/cdrom


/home


/usr

/media, /mnt

/var

Příklady
/var/backup
/var/www

.

..


Další adresáře

/lib
/tmp
/opt
/usr/share/doc (+ /usr/local/share/doc)


Související stránky

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje