Proměnné prostředí

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Proměnné prostředí

Příklad použití
Kde se používají proměnné
Příklady použití
 1. Typografický systém LaTeX používá proměnné pro uložení informací o umístění složek s fonty, spustitelnými soubory apod.
 2. Pokud chceme spouštět balíčky .JAR v Javě, musíme mít k prostředí Javy nastavenu cestu (viz Java: Export balíčku JAR).

Proměnné shellu × proměnné prostředí

Práce s proměnnými: bash

Vytvoření proměnné/nastavení hodnoty proměnné
promenna=hodnota
export promenna
export promenna=hodnota
  LANGUAGE=cs nano
Výpis hodnoty proměnné
echo $promenna
printenv promenna
Výpis všech proměnných
set
printenv
Smazání proměnné
promenna=
unset promenna
export -n promenna

Významné proměnné Unixu/Linuxu

Dále uvádíme proměnné, které jsou v unixových systémech často nastaveny.

V závislosti na konkrétním nastavení počítače a zvolené distribuci ale některé z těchto proměnných nemusí být nastaveny.
  http_proxy=http://172.16.1.1:3128
Proměnná PATH funguje i ve Windows, jen jsou cesty oddělené středníkem.
  echo $USER
  EDITOR=nano
  LANGUAGE=en_US nano
  LANGUAGE=cs_CZ nano
  LANG=en_US.UTF-8 nano

Nastavení hodnoty trvale

Windows

GNU/Linux (shell bash)

Pro daného uživatele
Pro všechny uživatele

Více viz také: Wiki.Debian.org > EnvironmentVariables.

Příklady

Příklad — tvorba a spouštění skriptu
echo "Ahoj"
chmod 764 pozdrav
$ pozdrav
-bash: pozdrav: příkaz nenalezen
$ ./pozdrav
Ahoj
Poznámka:

Pokud v Ubuntu existuje složka bin ve Vaší domovské složce, automaticky se přidá do proměnné PATH. Tato akce se provede ve skriptu /.profile.

Úkoly

Jednoduché úkoly
 1. Vypište všechny proměnné
 2. Vypište hodnotu proměnné PATH.
 3. Nastavte proměnnou MyBinDir na hodnotu ~/bin
 4. Přidejte cestu ~/bin do proměnné PATH. Ověřte, že proběhlo správně.
 5. Kdybyste smazali proměnnou PATH. Půjdou spustit příkazy??? Jak to vyřešíte? Vyzkoušejte!


Úkol — login skript


Řešení úkolů (Linux):

 1. set
 2. echo $PATH nebo set | grep ^PATH=
 3. MyBinDir=~/bin
 4. PATH=$PATH:$HOME/bin
  echo $PATH
 5. PATH=

Související stránky

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje