Adresář /proc

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zdroje

Úvod

K čemu je /proc?
Obvykle jen pro čtení
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/proc je virtuální adresář!

Podadresáře

stat
status

Stručně čitelné pro člověka:

cmdline
cwd
environ
... a další

Příklad: informace o procesu a jeho zabití

  • Spusťte nekonečný proces na pozadí:
cp /dev/zero /dev/null &
  • Zjistěte číslo procesu ve druhém sloupečku:
ps
  • Vypište informace o procesu
cat /proc/<číslo procesu>/status
cat /proc/<číslo procesu>/environ
cat /proc/<číslo procesu>/cmdline
  • Pošlete procesu signál pro ukončení:
kill -s INT <číslo procesu>

Zkuste ze dvou různých příkazových procesů (třeba dvou terminálů) spustit:

cat /proc/self/status

Informace o hardware

/proc/cpuinfo

/proc/meminfo

/proc/version

Verzi nainstalované distribuce Linuxu zjistíme v různých distribucích různě. V Debianu můžeme použít:

lsb_release -a

Nebo vypsat obsah souboru /etc/debian_version.

/proc/interrupts /proc/cmdline

Informace o discích

/proc/filesystems /proc/partitions /proc/sys/fs/file-nr

Další

/proc/apm/

/proc/acpi/ /proc/net/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje