Letní IoT: Den 3

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Opakování

 1. Vypíšou se všechny sudá čísla do 20
 2. LEDka 4 × blikne a pak pauza
  1. Vlastní metoda bez parametru
  2. Vlastní metoda s parametrem
 3. Na displeji bude "Hrajeme si s IoT" - na 10 sekund se display rozsvítí, na 10 s zhasne
 4. na 1. řádek vypiš "Hrajeme si s IoT" a na druhý dnešní datum

Co zopakujeme / naučíme se nového?

 1. LCD
 2. Metoda, co vrátí něco

Sériový vstup

Sériový IO

RGB led

NTP

NTP NTP na LCD

Čidlo

BMP280

Display a čidlo

Teď si vyrobíme takovou "meteostanici", kterou si můžete dát na stůl a sledovat aktuální teplotu a vlhkost.

čidlo na LCD

zobrazí se:
50 °C

kód:
lcd.print("50 ");
lcd.write(B11011111);
lcd.print("C");

Co musíme udělat?

 1. Naimportovat knihovny pro čidlo i pro display
 2. Definovat všechny věci, co potřebuje čidlo i display
 3. ve void setup() napsat vše, co potřebuje čidlo i display
 4. ve void loop() nastavit, aby se na display vypsala teplota a na další řádek vlhkost (aktualizace každou sekundu)

RGB LEDka

RGB LEDka

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje