Letní IoT: Den 3

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Opakování

 1. Vypíšou se všechny sudá čísla do 20
 2. LEDka 4 × blikne a pak pauza
  1. Vlastní metoda bez parametru
  2. Vlastní metoda s parametrem
 3. Na displeji bude "Hrajeme si s IoT" - na 10 sekund se display rozsvítí, na 10 s zhasne
 4. na 1. řádek vypiš "Hrajeme si s IoT" a na druhý dnešní datum

Co zopakujeme / naučíme se nového?

 1. LCD
 2. Metoda, co vrátí něco

Sériový vstup

Sériový IO

RGB led

NTP

NTP NTP na LCD

Čidlo

BMP280

Display a čidlo

Teď si vyrobíme takovou "meteostanici", kterou si můžete dát na stůl a sledovat aktuální teplotu a vlhkost.

čidlo na LCD

zobrazí se:
50 °C

kód:
lcd.print("50 ");
lcd.write(B11011111);
lcd.print("C");

Co musíme udělat?

 1. Naimportovat knihovny pro čidlo i pro display
 2. Definovat všechny věci, co potřebuje čidlo i display
 3. ve void setup() napsat vše, co potřebuje čidlo i display
 4. ve void loop() nastavit, aby se na display vypsala teplota a na další řádek vlhkost (aktualizace každou sekundu)

RGB LEDka

Popis

RGB LEDka má v sobě jakoby 3 LEDky - Red, Green, Blue Má 3 katody (+) a jednu anodu (-) [schéma]

Abychom ji mohli rozsvítit do námi požadované barvy, musíme něco vědět o [RGB mobelu] Teoreticky je 16milionů 255natřetí možných kombinací, jak může svítit.

Budeme chtít zelenou - tak přivedeme napětí ke katodě která je spojena přechodem pn emitujícím zelené světlo.

Zapojení

GPIO pin - rezistor - katoda

Příklady

#define red ...
#define gre ...
#fefine blu ...

Chceme čevenou
digitalWrite(red, HIGH);

Chceme žlutou
digitalWrite(red, HIGH);
digitalWrite(gre, HIGH);

Samostatný úkol

 1. zelená barva
 2. bílá barva
 3. Vaše oblíbená barva
 4. černá barva

Moc kombinací není, co?

Příklady 2

Metodu analogWrite() již znáne,

Pomocí ní můžeme dát RGB diodě jakoukoliv barvu.

Víme, že RGB model je 0 - 255 a že metoda analogWrite() má rozsah 0 - 1023

Samostatný úkol 2

Tak hurá do práce, zkuste!

 1. Zkuste použít tento kód - není přímo na naše zařízení, upravte si ho :D

Úkoly navíc

 1. RGB dioda - červená, modrá, zelená, žlutá, bílá barva (každá barva bude 3 sekundy)
 2. -//- a na display se napíše, která barva svítí
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje