IoT: NTP

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Autorem kódu je Jiří Jurásek.

NTP (Network Time Protocol) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů po paketové síti s proměnným zpožděním.

Tento protokol zajišťuje, aby všechny počítače v síti měly stejný a přesný čas.

Byl obzvláště navržen tak, aby odolával následku proměnlivého zpoždění v doručování paketů.

NTP používá User Datagram Protocol na portu 123.


Network Time Protocol. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol

Zkusíme si získat čas přes internetový protokol a první ho vypsat do konzole a následovně na display.

Musíte mít knihovny NTPClient a ESP8266WiFi.

Popis máte zde: NTP, NTP na LCD

NTP

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje