Elektronický podpis

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Elektronický podpis

Co zaručuje

Zaručený elektronický podpis zaručí


Zaručený elektronický podpis nezaručí


Související pojmy

Časové razítko

Elektronická značka


Postup vytvoření a ověření podpisu

Podpis01 gen-over.png

Vytvoření podpisu
 1. Podepisující vygeneruje otisk zprávy (pomocí hashovací funkce).
 2. Vygenerovaný otisk zašifruje svým soukromým klíčem.
 3. Podepisující předá adresátovi:
  1. Zprávu (v původním znění)
  2. Zašifrovaný otisk zprávy
  3. Svůj veřejný klíč
  4. + informace o použité hashovací funkci, šifrovacím algoritmu atd.
Ověření podpisu
 1. Příjemce vygeneruje otisk přijaté zprávy (může být teoreticky pozměněna útočníkem).
 2. Příjemce rozšifruje otisk původní zprávy pomocí veřejného klíče odesilatele.
 3. Příjemce porovná oba otisky. Pokud se shodují, prohlásí podpis za platný.
  Teoreticky to může být podvržená zpráva se stejným otiskem, ale u dobré hashovací funkce by taková situace měla být nepravděpodobná!


Datové schránky


Problém — jak předat veřejné klíče

Praktická aplikace

E-mailový certifikát zdarma
Knihovna GPG


Související stránky

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje