Certifikát elektronického podpisu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Certifikát


Typy certifikátů

Self-signed certificate
Komerční certifikát
Kvalifikovaný certifikát


Kvalifikovaný certifikát vždy obsahuje

Postup vystavení certifikátu

Vlastní certifikát (self-signed)
Kvalifikovaný a komerční certifikát
  1. Uživatel si na stránkách autority či pomocí aplikace od autority vygeneruje dvojici soukromý + veřejný klíč. (U čipových karet a tokenů může generovat certifikační autorita.)
  2. Uživatel vyplní položky do certifikátu.
  3. Údaje se odešlou certifikační autoritě.
  4. Uživatel se fyzicky ověří v certifikační autoritě (občanský průkaz, poplatek,...) — musí tam přijít osobně.
  5. Certifikační autorita vystaví certifikát (platnost obvykle 1 rok)
  6. CA uloží údaje pro pozdější ověření

Viz také: Úkoly certifikační autority.

Postup se může u jednotlivých certifikačních autorit v dílčích věcech lišit. Princip by ale měl zůstat stejný.


Manipulace s certifikátem

Export certifikátu


Revokace certifikátu


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje