Digitalizace analogového signálu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Vzorkování (snímkování, sampling)

Příklad — digitální záznam zvuku
  • Vstupním analogovým signálem může být například napětí na svorkách mikrofonu při záznámu zvuku.
  • Pro zvuk v CD kvalitě obvykle používáme frekvenci vzorkování 44 nebo 48 kHz, v IP telefonii obvykle nižší (22 kHz, 11 kHz, 8 kHz)
  • Při použití vzorkovací frekvence 44 kHz („CD kvalita“) můžeme podle Nyquistova teorému rekonstruovat zvuk s maximální frekvencí 22 kHz, což odpovídá zhruba rozsahu, který je schopno vnímat lidské ucho.

Diskretizace (kvantování, quantization)

SNR [dB] = 6,02 N - 1,73
Příklad — Digitální záznam zvuku
  • Pro zvuk v CD kvalitě obvykle pro zápis jedné změřené hodnoty použijeme 16 bitů. Pro IP telefonii stačí opět nižší hodnota, například 8 b.
  • Při kvantování na 16 bitů máme max. 216 povolených hodnot signálu.

Diagram — příklad

Digitalizace.png

Viz také

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje