Adresace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Adresy počítačů v Internetu

Adresy v Internetu

Například www.vsb.cz, www.oauh.cz.
Je snadno zapamatovatelná pro člověka.
Není ale vhodná pro zpracování v počítači. Počítač si tedy doménové jméno pomocí serveru DNS přeloží na IP adresu.
Číslo, které identifikuje počítač v síti.
Dnes se používají IP adresy verze 4 nebo verze 6 (viz dále).

Co musí adresa splňovat?

  1. Žádné dva počítače nesmí mít stejnou adresu!
  2. Podle adresy musí být možné najít cestu k danému počítači, ať je kdekoli na světě (tomu se říká směrování).
    IP adresy tedy nelze přidělovat po řadě. Jedna firma či poskytovatel tedy musí mít přiděleny sousedící adresy.


IP adresa verze 4

Dnes (rok 2018) se pro předávání dat u nás nejběžněji používá protokol IP verze 4, který používá IP adresy verze 4.

Formát

Například běžný zápis adresy OA je: 212.111.4.142.

To odpovídá adrese (dvojkovému číslu): 11010100 01101111 00000100 10001110. Toto číslo v desítkovém zápisu by vypadalo takto: 3 564 045 454.

Nejspíš uznáte, že běžně používaný zápis 212.111.4.142 je asi nejpraktičtější.

Problém

Řešení

IP verze 6

Formát adresy

Příklad zápisu IP v. 6 adresy: 2001:0db8:7654:3210:fedc:ba98:7654:3210

2001:718:A6::D12001:0718:00A6:0000:0000:0000:0000:00D1

U IP adresy verze 6 tedy nemusím psát masku — vždy počítám, jako by měla masku /64!

Bude adres dost i pro budoucí rozvoj?

Zdá se, že ano: 264 ~ 1019 zařízení v každé podsíti.

Má IP v. 6 nějaké problémy?

Zjištění IP adresy


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje