IP adresa a maska

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Teorie o IP v. 4 a IP v. 6 stručně na stránce Adresace.

Princip a zápis síťové masky je pěkně popsán na Wikipedii.


Obsah

Součásti IP adresy

Třeba v adrese: 192.168.12.127 může prvních 16 bitů označovat síť, dalších 8 podsíť a zbylých 8 zařízení. Může to ale také být rozděleno jinak.
IP verze 6
IP verze 4


Maska sítě

Maska sítě:

 1. 255.255.255.0... první tři oktety určují adresu sítě, poslední oktet určuje zařízení.
 2. 255.255.0.0... první dva oktety určují adresu sítě, třetí a čtvrtý oktet určují zařízení.
 3. 255.255.224.0... adresu sítě určuje 19 bitů zleva, zbytek je označení zařízení.

Zkrácený zápis masky

 1. 192.168.5.242/24 znamená masku: 255.255.255.0.
 2. 172.16.73.121/12 znamená masku: 255.240.0.0.
 3. 10.106.88.15/16 znamená masku: 255.255.0.0.

Jsou zařízení ve stejné síti

Dvě zařízení jsou ve stejné síti, pokud mají shodnou tu část IP adresy, která označuje síť. Pro výpočet tedy musíme znát masku sítě.

Příklad 1 — Zadání

Mám IP adresu: 172.16.13.232 a masku: 255.255.248.0. Chci poslat data počítači s IP adresou:172.17.9.146. Je cíl ve stejné síti jako já?

Řešení

Je zadaná maska platná? 255.255.248.0 => 1111 1111.1111 1111.1111 1000.0000 0000 Ano, má 32 bitů a zleva jsou nejprve jedničky a pak nuly.

Je cíl ve stejné síti??? Není, protože 2. oktet je součástí adresy sítě/podsítě a .16 je jiné číslo než .17. Určitě se tedy liší alespoň jeden bit adresy sítě.

Příklad 2 — Zadání

Moje IP: 172. 17. 13.232 IP cíle: 172. 17. 9.146 Maska: 255.255.248. 0

Řešení

Je to platná maska? Ano!

255.255.248.0 => 1111 1111.1111 1111.1111 1000.0000 0000

Jsou ve stejné síti???

 172.17.13.232 => 172. 17.0000 1101.232
 172.17. 9.146 => 172. 17.0000 1001.146
 255.255.248.0 => 255.255.1111 1000.0

Jsou ve stejné síti, protože všechny bity, kde jsou v masce jedničky, se shodují.


Adresa sítě

 1. vezmeme adresu zařízení,
 2. bity, které jsou v masce jedničkové, ponecháme tak, jak jsou,
 3. bity, které jsou v masce nulové vynulujeme.

Zadání: Spočtěte adresu sítě pro zařízení: 135.82.67.130/19.

Postup:

 1. 1000 0111.0101 0010.0100 0011.1000 0010 ... adresa zařízení
 2. 1111 1111.1111 1111.1110 0000.0000 0000 ... maska
 3. 1000 0111.0101 0010.0100 0000.0000 0000 ... adresa sítě

Výsledek: Adresa sítě je: 135.82.64.0/19

Všimněte si, že pro výpočet stačí převést do dvojkové soustavy jen jeden oktet (v tomto případě třetí — záleží na masce).


Broadcastová adresa

 1. vezmeme adresu zařízení,
 2. bity, které jsou v masce jedničkové, ponecháme tak, jak jsou,
 3. bity, které jsou v masce nulové nastavíme na jedničku.

Zadání: Spočtěte broadcastovou adresu sítě, ve které je zařízení: 135.82.67.130/19.

Postup:

 1. 1000 0111.0101 0010.0100 0011.1000 0010 ... adresa zařízení
 2. 1111 1111.1111 1111.1110 0000.0000 0000 ... maska
 3. 1000 0111.0101 0010.0101 1111.1111 1111 ... adresa sítě

Výsledek: Broadcastová adresa: 135.82.95.255

Všimněte si, že i zde pro výpočet stačí převést do dvojkové soustavy jen jeden oktet (v tomto případě třetí — záleží na masce).

Příklady

Zadání

Pro počítač s IP adresou a maskou: 87.205.54.112/13 vypočítejte:

 • adresu sítě,
 • broadcastovou adresu,
 • rozsah adres pro zařízení,
 • počet zařízení, které můžeme do sítě připojit.
Řešení
a) Adresa sítě
 • Mohli bychom IP adresu a masku převést do dvojkové soustavy:
87.205. 54.112 => 0101 0111 1100 1101 0011 0110 0111 0000
         1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000
 • Bity, kde je v masce 1 opíšeme, ostatní bity vynulujeme a výsledek převedeme do standardního zápisu:
         0101 0111 1100 1000 0000 0000 0000 0000 => 87.200.0.0/13 
a) Adresa sítě chytřeji — všimneme si, že oktety se samými jedničkami a samými nulami nemusíme převádět do dvojkové soustavy
 • Převedeme masku do dvojkové soustavy:
255.248. 0. 0 => 1111 1111 1111 1 | 000 0000 0000 0000 0000
 • Z IP adresy převedeme pouze ten oktet, který zasahuje do adresy sítě i adresy zařízení:
 87.205. 54.112 =>    87 .1100 1 | 101. 54.112
 • Bity, kde je v masce 1 opíšeme, ostatní bity vynulujeme (celé oktety opisujeme nebo nulujeme). Výsledek převedeme do standardního zápisu:
             87 .1100 1 | 000. 0.0 => 87.200.0.0/13 
b) Broadcastová adresa
 • Bity, kde je v masce 1 opíšeme, ostatní nastavíme na 1 (celé oktety opisujeme nebo jedničkujeme):
        =>    87 .1100 1 | 111.255.255
 • Výsledek převedeme do standardního zápisu: 87.207.255.255
c) Rozsah adres pro zařízení
 • Nejnižší adresa pro zařízení: k adrese sítě přičteme 1:
87 .1100 1 | 000. 0.1 => 87.200. 0. 1 
 • Nejvyšší (poslední) adresa pro zařízení: od broadcastové adresy odečteme 1:
87 .1100 1 | 111.255.254 => 87.207.255.254 
 • Rozsah adres pro zařízení:
87.200.0.1-87.207.255.254
d) Kolik IP adres mám k dispozici (kolik zařízení můžu připojit)?
 • 13 bitů označuje síť/podsíť => 32-13 = 19 bitů můžu použít na označení zařízení.
 • Na 19 bitů připadá 219 kombinací nul a jedniček — mám tedy 219 různých adres v této síti.
 • Samé 0 použiji pro adresu sítě, samé 1 pro broadcast.
 • Pro zařízení zbývá: 219 - 2.
Příkad — Výpočet informací o síti

Můj počítač má IP adresu a masku: 111.173.33.44/11.
Spočtěte: a) adresu sítě, b) adresu broadcastovou, c) rozsah adres pro zařízení a d) maximální počet zařízení v síti:

Řešení

Využijeme zkrácený zápis, kdy do dvojkové soustavy převedeme pouze oktet, kde končí adresa sítě. Konec adresy sítě si oddělíme svislou čarou (zde v počítači zpětným lomítkem):

Maska: 255.111 \ 0 0000. 0. 0 ~ 255.224.0.0
Moje IP: 111.101 \ 0 1101. 33. 44 ~ 111.173.33.44
Adresa sítě: 111.101 \ 0 0000. 0. 0 ~ 111.160.0.0/11
Broadcastová: 111.101 \ 1 1111.255.255 ~ 111.191.255.255

Rozsah adres pro zařízení:
111.160.0.1-111.191.255.254

Kolik zařízení můžu připojit:

 • 11 bitů označuje síť/podsíť => 32-11 = 21 bitů můžu použít na označení zařízení.
 • Na 21 bitů připadá 221 kombinací.
 • Samé 0 použiji pro adresu sítě, samé 1 pro broadcast.
 • Pro zařízení zbývá: 221 - 2

Zadání úkolů

IP v. 4

Zadání

Máte zadánu IP adresu v. 4 a masku. Uveďte následující údaje:

Úkoly
 1. IP1192.168.135.46/18
 2. IP2 10.200. 0. 1/12
 3. IP3201.198.85.213/25


IP v. 6

Zadání

Máte zadánu IP adresu v. 6. Uveďte následující údaje:

Úkoly
 1. IP12001:718:24::35
 2. IP22001:718:2A::1C9:4321
 3. IP320A3:1B::48AF:C0:0:3

Patří dva počítače do stejné sítě?

Zadání

Ověřte, zda datagram s IP adresou IPi patří do sítě počítače (routeru) s adresou IPR a zadanou maskou!

Úkol 1

IPR170.157.18.132/15

IPi:


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje