Návrh IP adres

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Situace


Postup — stejná maska ve všech podsítích (bez VLSM)

 1. Zjistíme, kolik bitů je vyhrazeno pro adresu sítě.
  • To nám říká maska zadaného rozsahu.
  • Maska udává počet bitů IP adresy zleva, které nesmíme měnit!
   (Změnou bychom se dostali mimo zadaný rozsah.)
 2. Zjistíme, kolik bitů musíme vyhradit na označení podsítí.
  • To zjistíme podle počtu podsítí, které chceme vytvořit.
  • Tento počet bitů zleva musíme určitě vyhradit jako adresu podsítě.
 3. Zjistíme, kolik bitů potřebujeme adresování všech zařízení v podsíti.
  • To zjistíme podle počtu adres, které mají být v podsítích k dispozici.
  • Tak získáme počet bitů zprava, které musí určitě sloužit jako adresa zařízení.

Pokud nám mezi adresou podsítě a adresou zařízení zůstávají volné bity, můžeme se rozhodnout, zda je přidáme k adrese podsítě, adrese zařízení, nebo je rozdělíme.

V praxi volíme rozdělení tak, aby bylo nejvýhodnější:


Varianta A — celé oktety

Příklad A.1

Zadání
Řešení

Příklad A.2

Zadání
Řešení


Varianta B — společná maska pro všechny podsítě (bez VLSM)

Příklad B.1

Zadání
Řešení

V předchozím příkladě zůstane část podsítí nevyužitých. Můžeme je buď ponechat pro budoucí použití, nebo je spojit se stávajícími sítěmi a rozšířit tak počet počítačů v některých z podsítí za cenu toho, že bude síťová maska v různých podsítích různá.

Upravené řešení pro maximální velikost podsítí

Subnet b1.png


Příklad B.2

Zadání
Řešení

V předchozím příkladě zůstane část podsítí nevyužitých. Můžeme je buď ponechat pro budoucí použití, nebo je spojit se stávajícími sítěmi a rozšířit tak počet počítačů v některých z podsítí za cenu toho, že bude síťová maska v různých podsítích různá.


Postup — podsítě mohou mít různé masky (VLSM)

 1. Zjistíme, kolik bitů je vyhrazeno pro adresu sítě.
  • To nám říká maska zadaného rozsahu.
  • Maska udává počet bitů IP adresy zleva, které nesmíme měnit!
   (Změnou bychom se dostali mimo zadaný rozsah.)
 2. Seřadíme podsítě od největší po nejmenší.
  • Adresy přiřazujeme nejprve největším sítím, čímž využijeme nejlépe adresní prostor.
 3. Pro každou podsíť potom postupně:
  1. Zjistíme, kolik bitů potřebujeme adresování všech zařízení v podsíti.
   • Počet zařízení musíme mít zadaný.
   • Musíme také počítat s adresou sítě a adresou broadcastovou.
   • Hledáme tedy nejmenší mocninu dvou, která je větší než počet zařízení + 2.

Výše uvedený postup maximálně „šetří“ počet IP adres.


Varianta C — podsítě budou mít různé masky

Příklad C.1

Zadání
Řešení

Subnet c1.png

Další úkoly k řešení

A) Práce s celými oktety

A1) Rozdělte síť:

  Máte k dispozici rozsah: 172.17.0.0/12
  Vytvořte 5 podsítí:
    1. podsíť bude mít alespoň 48 adres
    2. ... 110
    3. ... 98
    4. ... 127
    5. ... 15
  Zapište adresy podsítí a masky

B) Rozsah uvnitř oktetu, dělení na celé:

B1) Rozdělte na podsítě

  Rozsah: 172.16.4.0
  3 sítě:
    36 poč
    64 poč
    63 poč.
  Maska?
    a) /24
    b) /22

B2) Rozdělte na podsítě:

  Rozsah: 10.28.164.0/22
  a) Určete adresu sítě a adresu broadcastovou!
  b) Vytvořte 4 podsítě:
    16 poč.
    74 poč.
    63 poč.
    48 poč.

C) Dělení mimo oktety bez VLS

C1) Rozdělte na podsítě:

  Rozsah: 10.28.164.0/22
  a) Určete adresu sítě a adresu broadcastovou!
  b) Vytvořte 5 podsítí:
    16 poč.
    74 poč.
    63 poč.
    32 poč.
    126 poč.

C2) Rozdělte na podsítě:

  Rozsah: 192.168.252.0/23
  a) Určete adresu sítě a adresu broadcastovou!
  b) Vytvořte 2 podsítě:
    65 poč.
    126 poč.

D) VLS

D1) Rozdělte na podsítě:

  Rozsah: 192.168.252.0/23
  a) Určete adresu sítě a adresu broadcastovou!
  b) Vytvořte 3 podsítě:
    126 poč.
    61 poč.
    62 poč.

D2) Rozdělte na podsítě

  Máme rozsah: 128.74.100.0/22
  5 podsítí:
    127, 142, 101, 78, 125

E) Minimalizace počtu adres

E1) Využijte co nejmenší počet adres:

  Rozsah: 137.152.160.0/19
  Podsítě:
    63, 62, 64, 125, 254 počítačů

E2) Rozdělte síť, do které patří počítač s IP adresou 98.254.197.231/18 na sítě pro alespoň:

 1. 134 zařízení
 2. 72 zařízení
 3. 63 zařízení
 4. 10 zařízení

Site-zadani-2016-09-26.png

E3) Rozdělte síť, do které patří počítač s IP adresou 85.189.74.254/20 na sítě pro alespoň:

 1. 75 zařízení
 2. 31 zařízení
 3. 8 zařízení
 4. 4 zařízení


Další úkoly k řešení

Pro generování a kontrolu dalších úloh můžete využít:

Subnetting toolkit na Toolkit.cz → Subnetting.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje