Návrh IP adres

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Situace

 1. Máme k dispozici zadaný rozsah adres, které tvoří celou naši síť.
  • Rozsah může být zadán IP adresou sítě a maskou.
  • Rozsah může být zadán také adresou konkrétního zařízení z rozsahu a  maskou — pak si musíme adresu sítě spočítat.
 2. Chceme síť rozdělit do více podsítí. Máme informaci, kolik zařízení potřebujeme mít v jednotlivých podsítích.
  • Rozdělením na podsítě zmenšíme broadcastové domény a omezíme tak síťový provoz.
  • Důvodem může být také oddělení jednotlivých zařízení z důvodu bezpečnosti.

Cílem je vytvořit několik podsítí, které propojíme pomocí jednoho routeru či více routerů.

Například chceme rozdělit síť 172.21.128.0/18 na tři podsítě pro 185, 142 a 175 zařízení.

 


Princip rozdělení sítě

IP adresu rozdělíme na tři části:

 1. Bity, které označují celou naši síť — v adrese jsou zleva a jejich počet označíme S
  • Rozsah IP adres dostáváme od poskytovatele, poskytovatel nám také zadá počet bitů zleva, které nesmíme měnit.
  • S ostatními bity můžeme pracovat dle uvážení.
 2. Další bity zleva vyhradíme pro označení podsítě — počet bitů pro podsíť označíme P
  • Není to povinné, ale pokud toho nevyužijeme, pak budou všechna naše zařízení v jedné síti, což pro větší sítě není praktické.
  • Může tedy být P = 0, ale většina firem má síť rozdělenou na podsítě.
 3. Zbývající bity IP adresy, budou označovat konkrétní zařízení v podsíti — počet bitů pro zařízení označíme Z.
Síť (S) Podsíť (P) Adresa zařízení v síti (Z)
         ...                   ...                   ...         
Naším úkolem tedy je
 1. Stanovit počty bitů pro jednotlivé části adresy (síť, podsíť, zařízení).
 2. Následně spočítat adresy jednotlivých podsítí a jejich masky.


Co je třeba dodržet?
Nemůžeme tedy například vytvořit podsítě: 172.16.0.0/22172.16.1.0/24, protože celý rozsah druhé podsítě je zároveň součástí první podsítě!
Nemůžeme tedy například vytvořit podsítě s adresami: 172.16.0.0-172.16.0.48172.16.0.49-172.16.0.63. Každá adresa sice nyní patří jen do jedné sítě, ale tyto sítě nelze popsat pomocí adresy sítě a masky.

 

   

Obecný postup při rozdělování sítí

 1. Zjistíme, kolik bitů musíme ponechat pro adresu sítě. Označme jako S.
  • To nám říká maska zadaného rozsahu. Maska udává počet bitů IP adresy zleva, které nesmíme měnit!
   (Změnou bychom se dostali mimo zadaný rozsah.)
  • Rozsah nám zadal ten, kdo nám IP adresy poskytl. Počet bitů sítě tedy nemůžeme ovlivnit — je součástí zadání.
 2. Zjistíme, kolik bitů minimálně musíme vyhradit na označení podsítí. Označme jako Pmin.
  • To závisí na počtu podsítí, které chceme vytvořit.
  • Pokud si ponecháme N bitů na označení podsítě, získáme 2N kombinací a tedy můžeme mít 2N různých podsítí.
  • Například pokud potřebujeme pět podsítí, nestačí nám dva bity pro označení podsítě, protože 22 = 4 a se dvěma bity tedy nemůžeme označit 5 podsítí. Stačí ale 3 bity, protože 23 = 8.
 3. Zjistíme, kolik bitů minimálně potřebujeme adresování všech zařízení v podsíti. Označme jako Zmin.
  • To zjistíme podle počtu adres, které mají být v podsítích k dispozici.
  • Tak získáme počet bitů zprava, které musí určitě sloužit jako adresa zařízení.
  • Vždy potřebujeme:
   • jednu IP adresu pro každé zařízení v síti
   • IP adresu sítě (ta nelze přiřadit zařízení)
   • IP adresu broadcastovou (ta také nelze přiřadit zařízení)
   • a potřebujeme také IP adresu pro router.
  • Celkem tedy pro N bitů máme k dispozici 2N - 3 adres pro pracovní stanice (počítače).
 4. Přidělení volných bitů. Některé bity dosud mohly zůstat volné: V = 32 - S - Pmin - Zmin
  • Pokud nám zůstaly některé bity volné, potom je přidělíme buď k adrese podsítě, nebo k adrese zařízení.
  • To závisí na naší úvaze. Někdy chceme mít k dispozici co nejvíce prostoru pro zařízení, někdy naopak chceme ponechat prostor pro budoucí přidání dalších sítí. Často budeme chtít minimalizovat počet obsazených IP adres a tedy ponechat co nejvíce prostoru pro budoucí sítě.
  • Vždy záleží na zvážení správce sítě, jaký další vývoj sítě předpokládá.
  • Pro nás musí být součástí zadání, jak chceme s adresami dále zacházet.

 

Výsledek analýzy dostupných adres
Síť (S) Podsíť (Pmin) Případné volné bity (V) Adresa zařízení v síti (Zmin)
  ...     ...     ...     ...  

 Varianty


VLSM


Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje