Úkoly vrstev ISO/OSI

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Příklad
  • Předpokládáme, že počítač PC1 chce stáhnout webovou stránku z počítače PC2:

Komunikace v Internetu.png


Obsah

7. Aplikační vrstva


6. a 5. Prezentační a relační vrstva


4. Transportní vrstva

Úkoly: 

  1. Pokud posíláme větší množství dat, rozdělí data na menší úseky (segmenty, anglicky segment).
    • Segmenty jsou jen tak veliké, aby šel každý segment odeslat naráz a neblokoval dlouho linku.
    • Výhody a nevýhody rozdělení na segmenty viz také Datagramová komunikace.
  2. Zároveň musí transportní vrstva vyřešit případnou ztrátu segmentu, změnu pořadí segmentů či poškození dat či některého segmentu.
  3. Pokud na počítači komunikuje více aplikací, rozhodne, které aplikaci příchozí data patří.

Transportní vrstva připojí k datagramu hlavičku, která obsahuje mimo jiné: 

3. Síťová vrstva

K segmentu připojuje IP adresu a další potřebné informace, čímž vznikne paket (anglicky packet)


2. Linková vrstva

Aby mohla tyto úkoly plnit, musí přidat k paketu adresu cílového zařízení a kontrolní data (pro kontrolu chyb). Výsledný datagram označujeme jako rámec (frame).


1. Fyzická vrstva


Zapouzdření


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje