Model ISO/OSI

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Model ISO/OSI

Vrstvy
 1. Fyzická,
 2. linková,
 3. síťová,
 4. transportní,
 5. relační,
 6. prezentační,
 7. aplikační
Úkoly vrstev


Model TCP/IP

Vrstvy
 1. Vrstva síťového rozhraní (zahrnuje úkoly fyzické a linkové vrstvy),
 2. síťová,
 3. transportní,
 4. aplikační (pokud je potřeba úkoly relační a prezentační vrstvy, musí je vyřešit aplikace sama)
Proč je jiný než ISO/OSI?
 1. V době, kdy vznikal model ISO/OSI už Internet fungoval a aplikace modelu ISO/OSI by vyžadovala změnu všech počítačů.
 2. Úkoly některých vrstev jsou natolik provázané, že by nebylo praktické je oddělovat (fyzická vrstva a linková vrstva).
 3. Některé služby byly v 70. a 80. letech málo využívané (šifrování, komprese,...), proto byly ponechány stranou s tím, že aplikace, které je potřebují, si je implementují samy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje