Konverze formátů při přenosu

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je „konverze formátů“?

Jedním z úkolů prezentační vrstvy je převádět formát zápisu (způsob kódování) složitějších datových struktur při přenosu mezi dvěma počítači. Může se jednat o čísla delší než 1 byte, ale také o obrázky a další datové struktury.

Pokud komunikující počítače používají odlišnou reprezentaci těchto dat, je třeba data při přenosu zkonvertovat.

Příklad – desetinná čísla

Jako příklad uveďme desetinná čísla. Pokud chceme desetinné číslo uložit v počítači, musíme ho převést na posloupnost nul a jedniček. Existují různé způsoby, jak toto provést. Pokud v síti komunikují dva počítače a každý z nich používá jiný způsob, nemohou prostě poslat odpovídající posloupnost bitů přes síť, protože na druhém počítači by stejná posloupnost znamenala jiné číslo. Je třeba provést konverzi.

Představme si následující situaci

Odesílatel a příjemce ukládají desetinná čísla tak, že číslo 0,083 převedou na 83*10-3. Číslu 83 se říká mantisa a -3 je exponent.

Odesilatel i příjemce použijí 16 bitů. Dále ale postupují různě:

 • Odesilatel:
  1. mantisu (číslo 83) ukládá na 8 bitů: 0101 0011
  2. posléze využije další byte tak, že 1. bit bude reprezentovat znaménko (0..plus, 1..mínus) a dalších 7 bitů exponent 3: 1 000 0011
  0,083 => číslo 83: 0101 0011 + znaménko: 1 (mínus) + exponent 3: 000 0011 => 0101 0011 1000 0011
 • Příjemce reprezentuje desetinná čísla jinak. Číslo 0,083 uloží tak, že:
  1. nejprve uvede znaménko exponentu (1 bit): 1 (mínus)
  2. poté exponent na 3 bity (to obvykle stačí): 011
  3. a posléze využije 12 bitů na zápis mantisy (číselné části).
  0,083 => znaménko: 1 (mínus) + exponent 3: 011 + číslo 83: 0000 0101 0011 => 1011 0000 0101 0011)

Pokud by odesilatel prostě vzal 16 bitů, které reprezentují číslo a poslal je příjemci, ten by místo čísla 0,083 přečetl:

 • 0101 0011 1000 0011 => znaménko: 0 (plus) + exponent 5: 101 + číslo 899: 0011 1000 0011 => 899*105 => 89 900 000

Aby se nedorozumění předešlo, musí buď odesilatel nebo příjemce data převést do formátu, který používá příjemce. To označujeme jako provedení konverze.


Další běžné konverze dat

V dnešních sítích se naprosto běžně setkáme s následujícími variantami konverze dat:


Kódování textů

ASCII, UTF-8 a kódové stránky

Pokud komunikují počítače, které používají odlišné způsoby kódování znaků, je třeba je převádět (konvertovat). Dnes se to řeší tak, že prohlížeče běžně znají všechny běžně používané způsoby kódování a tvůrce stránky do kódu HTML zapíše, jaký způsob kódování používá (viz HTML element <meta charset="windows-1250" />).

ASCII × EBCDIC apod.

Obrázky

Little × Big Endian

Big Endian
Adresa v paměti Hodnota
1 0000 0000 (00 hex)
2 0000 0000 (00 hex)
3 0000 0100 (04 hex)
4 1000 0110 (86 hex)
Little Endian

Například když sčítáme 5130+482, budeme nejprve potřebovat zjistit součet 0+2, pak budeme sčítat 8+3 atd. (Potřebujeme tak postupovat kvůli přenosu z nižších řádů.)

Adresa v paměti Hodnota
1 1000 0110 (86 hex)
2 0000 0100 (04 hex)
3 0000 0000 (00 hex)
4 0000 0000 (00 hex)
Je lepší Little nebo Big Endian?
Odkud se vzalo označení „Little/Big Endian“?
 • V knize Jonathana Swifta Gulliverovy cesty (Gulliver's Travels, 1726) se objevují dva národy trpaslíků, které mezi sebou vedou letitou a krvavou válku o to, zda je správné vařené vejce rozbíjet na širším či užším konci (little × big end).
 • Autor knihy tím mimo jiné nejspíš poukazoval na nesmyslnost válek mezi katolíky a protestanty, které zmítaly Evropou většinu raného novověku a hlavním „tématem sporu“ bylo, zda věřící při přijímání mohou s knězem pít mešní víno, nebo smí pozřít pouze hostie (reprezentující krev a tělo Krista).
 • Samozřejmě z dějepisu víte, že ve skutečnosti šlo spíše o to, zda má církev shromaždovat majetek a politický vliv, či zda se má starat pouze o duše věřících.


ASN.1


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje